Te condamnă sângele lui Isus Hristos?

În cadrul lunii februarie 2011, un predicator de la un institut teologic din România a ajuns să spună de la amvonul bisericii că, citez, "Dumnezeu va cere sângele lui Isus de la cei care nu se pocăiesc". Mi s-a părut pe moment o afirmaţie forţată, trasă de păr, exagerată şi nu în ultimul rând eronată.

M-am pus să caut în Cuvântul lui Dumnezeu unde există o astfel de exprimare şi de ce a fost ea folosită în acest mod, de fapt trebuia să spun de ce a fost ea aplicată la un text care nu era în contextul altui text din Vechiul Testament. Pentru a fi mai specific, şi pentru a elucida ceea ce vreau să prezint în acest articol, voi cita un text din Ezechiel capitolul 3.

16. După şapte zile, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17. "Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! 18. Când voi zice celui rău: "Vei muri negreşit!", dacă nu-l vei înştiinţa, şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 19. Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dat tu îţi vei mântui sufletul! 20. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte, şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea, în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 21. Dar dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască, şi nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!" (Ezechiel 3:16-21, versiunea Dumitru Cornilescu)

Dacă privim cu atenţie acest text şi mesajul din el, observăm că acesta este un mesaj specific adresat unui om specific, în cazul de faţă este vorba despre Ezechiel. Dumnezeu îl chema pe Ezechiel să dea o avertizare cu privire la anumite persoane şi apoi existau câteva variante pentru acea persoană:

- nu este înştiinţat şi moare în păcatul lui --- Dumnezeu va cere sângele lui de la Ezechiel
- este înştiinţat şi nu se întoarce de la răutatea lui şi moare în nelegiuirea lui --- Ezechiel îşi mântuieşte sufletul
- este înştiinţat şi se abate de la calea lui cea rea --- Ezechiel îşi mântuieşte sufletul

Este foarte interesant de notat faptul că aceste ipostaze de mai sus sunt aplicate în acest pasaj atât la un om nelegiuit, cât şi la un om neprihănit care a căzut în păcat. Din moment ce Dumnezeu a transmis aceste avertizări direct lui Ezechiel, şi pentru anumite persoane, nu putem aplica acest text în orice alt context pentru că facem din el... un pretext. Cum ar fi să punem acest context în cadrul textului cu femeia care avea scurgere de sânge, cum am aplica acest text acolo? Femeia aceea era bolnavă, ea căuta vindecare. Să îi spună cineva să se întoarcă de la faptele ei rele şi ea va fi bine; dacă ea continua în starea ei, avea să moară. De la cine avea să se ceară sângele ei? La o simplă privire la textul cu femeia cu scurgerea, vedem că boala ei era de natură fizică, şi nu de natură spirituală, cu alte cuvinte aplicăm un text din Vechiul Testament la un eveniment din Noul Testament care nu are legătură nici măcar la rimă, să nu mai spun de context, cadru fizic, etc.

Ceea ce a rostit acel predicator despre faptul că Dumnezeu va cere sângele lui Isus Hristos de la păcătoşii care nu se pocăiesc este o erezie care "i-a scăpat" din gură, fără să-şi dea seama pe moment ce spune. Dumnezeu nu a înştiinţat pe toată lumea să se pocăiască, nu toţi aveau proroci să le spună lucrul acesta. Şi dacă o făcea, într-un mod mondial, supranatural, chiar şi prin Fiul Său, oare cum ar fi putut să ceară de la ei sângele lui Isus Hristos? Oare nu este El neprihănirea lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină? Cum ar putea Dumnezeu din ceruri să ceară de la nişte păcătoşi, care merită moarte şi condamnarea, din mâinile lor, sângele lui Isus Hristos?

Pe cât de bizar sună aceste lucruri, am şi încercat să lansez pentru o perioadă un sondaj în care să întreb pe cititori dacă ei cred că Dumnezeu va cere sângele lui Isus de la cei care nu se pocăiesc; în sondaj am folosit doar 3 răspunsuri posibile:

- da sigur e erezie (la care a răspuns o singură persoană)
- nu ştiu ce să zic (la care a răspuns o singură persoană) şi
- mă abţin (la care au răspuns două persoane).

Dacă mai puneam şi "da", cred că nu răspundea nimeni. A fost un sondaj destul de greu de răspuns. Nu se putea da un răspuns fără să citeşti cu atenţie Scriptura.

Domnul Isus Hristos a venit să moară pentru păcătoşi ca noi să fim salvaţi de mânia lui Dumnezeu (Romani 5:9), iar acum, prin sângele Lui avem răscumpărarea, iertarea de păcate, conform bogăţiilor harului lui Dumnezeu (Efeseni 1:7), prin sângele lui Isus Hristos am fost apropiaţi de Dumnezeu (Efeseni 2:13); Isus a făcut pace între noi şi cer prin sângele Său (Coloseni 1:20), şi nu pot să nu citez un verset care spune aşa de mult de puterea sângelui lui Isus:

"... cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!" (Evrei 9:14)

Aşadar, prin sângele lui Isus Hristos noi avem iertare, justificare, suntem împăcaţi cu Dumnezeu şi avem intrare liberă la Tatăl (sunt multe versete care le-am putea enumera aici). Cum ar putea Dumnezeu să ceară acum din mâna noastră sângele Lui, El, Mielul lui Dumnezeu fără cusur, când de fapt noi ar trebui să fim cei care să ne dăm viaţa pentru El!

E bine să ţinem minte să nu mai scoatem texte din context pentru a ne aduce ideile noastre în evidenţă; şi chiar când am vrea să facem acest lucru, să avem cel puţin un suport Biblic solid bazat pe versete care să susţină aceasta - când este vorba de doctrină sau despre un adevăr divin enunţat în Scripturi. Nu pot să închei acest articol fără a cita întreg capitolul 1 din prima Epistolă a lui Ioan, care ne vorbeşte atât de clar şi simplu despre puterea sângelui lui Isus Hristos şi ceea ce avem noi de făcut:

"1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, – 2. pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; – 3. deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi." (1 Ioan 1, Versiunea Dumitru Cornilescu)
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.