Seria Disciplina Bisericeasca

Dispariţia disciplinei în biserică - Partea 1

Declinul disciplinei bisericii este probabil eşecul cel mai vizibil al bisericii contemporane. Fără a mai fi preocupată cu menţinerea purităţi de confesiune sau stilul de viaţă, biserica contemporană se vede pe sine ca o asociaţie voluntară de membrii autonomi, cu responsabilitate morală minimă faţă de Dumnezeu, cu atât mai puţin unul faţă de altul.

Absenţa disciplinei bisericii nu mai este deloc remarcabilă – în general nici macar nu este notată. Disciplina regulată şi statornică a bisericii, pentru mulţi din membrii săi, nu mai este o categorie semnificativă, sau măcar o memorie. Generaţia prezentă, atât de lucrători cât şi de membrii de biserică, este, în fond, fără experienţa disciplinei bisericii. [continuare...]Dispariţia disciplinei în biserică - Partea 2

Dispariţia disciplinei bisericii a slăbit biserica şi a compromis mărturia creştină. Abdicarea bisericii faţă de responsabilitatea ei morală a dus de asemenea la umilirea publică înaintea unei lumi care priveşte. Orice drum spre recuperare va duce biserica printr-o redescoperire a fundamentelor biblice şi teologice pentru disciplina congregaţională. Integritatea poporului lui Dumnezeu ar trebui să fie întotdeauna o preocupare extremă. Povestirea nu începe cu biserica, ci cu Israel.

În toată Biblia, poporul lui Dumnezeu este caracterizat de o puritate distinctă. Această puritate morală nu este propria lor realizare, ci lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. În acest fel Domnul vorbea copiilor lui Israel, „Caci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Consacraţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” [Levitic 11:44]. Având în vedere faptul că ei au fost aleşi de un Dumnezeu sfânt, ca un popor al propriului Său nume, poporul ales al lui Dumnezeu trebuie să reflecte sfinţenia Sa prin felul lor de trăire, închinare şi crezuri. [continuare...]Dispariţia disciplinei în biserică - Partea 3


În 1 Corinteni 5, apostolul Pavel a confruntat un caz de eşec moral grosolan din biserica corinteană. În faţa unui astfel de păcat, totuşi, biserica nu a făcut nimic. Cum ar fi trebuit să răspundă corintenii faţă de acest păcat public?

Pavel vorbeşte în acest pasaj de predarea acestui păcătos lui Satan, şi scoaterea lui din părtăşie. Cum trebuie făcută aceasta? Către galateni Pavel a scris că „dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu” [Galateni 6:1]. Această învăţătură este clară, indicând faptul că liderii spirituali ai bisericii trebuie să confrunte pe membrul care păcătuieşte cu un duh de umilinţă şi blândeţe, şi cu un ţel de restaurare. Dar care sunt de fapt paşii precişi care trebuiesc luaţi? [continuare...]Dispariţia disciplinei în biserică - Partea 4

Când ar trebui să exercite biserica disciplina bisericească? Într-un sens, o formă de disciplină bisericească de izbăvire este exercitată oricând Biblia este predată, şi adevarul Cuvântului lui Dumnezeu este aplicat în vieţile credincioşilor. Puterea de convingere a Cuvântului lui Dumnezeu este prima corecţie în inimile poporului lui Hristos. Cu toate acestea, un mod mult mai personal de confruntare şi de disciplină este cerut atunci când păcatul ameninţă credincioşia, integritatea şi mărturia poporului lui Dumnezeu. 

Biblia dezvăluie trei domenii principale de pericol care necesită disciplinare. Acestea sunt fidelitatea doctrinei, puritatea dragostei şi unitatea părtăşiei. Fiecare este de o importanţă vitală şi critică faţă de sănătatea şi integritatea bisericii. [continuare...[no-sidebar]
Un produs Blogger.