Caracterul unui slujitor contează mai mult decât darul său

De multe ori avem parte - fie că vrem sau nu - de oameni care au tot feluri de daruri. Unii dintre ei ştiu cum să le folosească, alţii fac exces de zel de ele. Avem parte de un mix de atitudini, caracteristici, opinii, interese şi emoţii pe care le exprimă fiecare persoană în parte. 

Fiindcă fiecare dintre noi a fost creat în mod diferit, şi nu există două persoane la fel, tot aşa şi slujirea noastră - fie că vorbim despre o slujire în biserică sau în afara ei - este diferită. Trebuie totuşi să înţelegem că nu darul şi înzestrarea unui om este ceea ce contează cel mai mult, ci caracterul acelei persoane. Numele tău este la fel de bun cât este şi caracterul tău. Când ai un caracter stricat, numele tău va fi stricat.


Atunci când vorbim despre caracterul unei persoane, ne referim la personalitatea, atitudinea şi modelul de comportament al acelei persoane. Doctrina, darul şi caracterul unui slujitor funcţionează toate laolaltă: 
"De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată." (2 Petru 1:5-10)
Atunci când vorbim de chemarea la o lucrare a unui slujitor trebuie să vorbim de un proces de maturizare. Fiecare slujitor este chemat, pregătit şi ulterior este trimis să facă o anumită lucrare.

Sunt câteva idei care se desprind din versetele de mai sus. În calitate de slujitori trebuie să ne dăm toate silinţele pentru a ne dezvolta caracterul nostru. Caracterul nostru va determina nivelul de revelaţie şi de putere pe care Dumnezeu ne-o va încredinţa nouă. Dezvoltarea caracterului îţi oferă capacitatea de a purta autoritatea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Versetele citate anterior menţionează virtutea, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de fraţi şi iubirea de oameni. Notaţi faptul că este inclusă şi cunoştinţa - ceea ce mă face să declar că ignoranţa unui slujitor poate fi o problemă de caracter. Un slujitor al lui Dumnezeu (fie că vorbim de un pastor, un evanghelist, un profet, un învăţător, etc.) ar trebui să aibă cunoştinţă şi înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu.

Un alt lucru pe care îl observăm este faptul că aceluia care îi lipseşte aceste lucruri este orb (v. 9). Lipsa dezvoltării caracterului va duce la orbire. Nu ai cum să fi eficient în slujirea ta, având orbire în viaţa ta.

Felul cum facem chemarea şi alegerea noastră trebuie să fie sigure. Fiecare slujitor are o chemare din partea cerului, dar cum putem confirma acea chemare? Răspunsul este simplu, prin dezvoltarea caracterului nostru cu toată sârguinţa:
"El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii" (2 Timotei 1:9)
Chemarea lui Dumnezeu este o chemare sfântă şi necesită un caracter evlavios. Pe de altă parte, slujitorii falşi sunt cunoscuţi după roada lor (caracterul greşit). Această roadă include pofta, lăcomia, invidia şi mândria. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, "Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră." (1 Petru 1:15)

Fiecare slujitor este chemat să fie un om sfânt. Sfinţii lui Dumnezeu au vorbit după cum le dădea Duhul. 

Notă: Articolul de faţă este o adaptare dintr-un material scris de Michelle McClain (foto) în Charisma Magazine; ea slujeşte în calitate de director al lucrării de rugăciune din cadrul Crusaders Church, sub conducerea Apostolului John Eckhardt. Ea este una din prorociţele şi lideră din cadrul aceleiaşi biserici din Chicago. Ea este autoarea carţii The Prophetic Advantage (Avantajul profetic), de unde a fost adaptat acest articol.
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.