Seria Ponturi Creștine: Cum să identifici un profet sau un învățător fals?

un lup îmbrăcat în oaie... - așa îi descrie Biblia pe cei care sunt învățători sau proroci falșiCum poate un creștin să identifice un proroc sau un învățător fals? Care sunt semnele după care să identificăm dovada învățăturilor greșite sau false? Ce versete din Biblie ne pot ajut să identificăm pe acei lupi îmbrăcați în haină de oaie?

Noul Testament este plin de pasaje care îi avertizează pe creștini cu privire la învățătorii și prorocii falși. Însăși Isus spunea că ”se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Matei 24:24).

Avertizări cu privire la prorocii și învățătorii falși


Pe lângă avertismentul dat de Mântuitorul Hristos, apostolul Petru a avertizat și el pe creștini că ”în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.” (2 Petru 2:1). Din nefericire ”Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează.” (continuă Petru în versetele 2 și 3 din același capitol). Apostolul Pavel a reluat și el această avertizare când a scris corintenilor că legat de ”proroci, să vorbească doi sau trei, și ceilalți să judece” (1 Corinteni 14:29), pentru că timpul va spune dacă ceea ce zic ei este adevărat sau nu.

Există o altă evanghelie?


Pavel spune că există o altă evanghelie, doar că oricare altă evanghelie pe care Pavel sau ceilalți apostoli nu au învățat-o nu este de la Dumnezeu ci de la oponentul Său - Diavolul. Pavel era ”un apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl” (Galateni 1:1), așa că știm că Pavel a învățat adevărata evanghelie. El a scris galatenilor ”Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!” (Galateni 1:6-9).

Pavel nu doar că menționează existența unei alte evanghelii, dar, în mod paradoxal, aceasta nu este evanghelia în adevăratul sens, căci evanghelia autentică este ”vestea cea bună”. Cealaltă evanghelie este vestea rea pentru că ea este bazată pe lucrările și pe autorul său care este Diavolul. Dacă evanghelia care i-a fost dată lui Pavel (Galateni 1:1, citat mai sus) era bazată pe fapte atunci noi toți am fi fost într-un adevărat necaz. Pavel declară în același capitol că ”Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie (sau origine) omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” (Galateni 1:11-12) și ”dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie, pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!” (2 Corinteni 11:4). Pavel spune aici că ei ar putea primi un ”duh diferit” care diferă de adevăratul Duh Sfânt. Dimpotrivă, dacă acesta este un alt ”duh” acesta este un duh rău sau demon iar sursa acestuia este Satan. Acesta e motivul pentru care era surprins că ei îl îngăduiau (cf. cu 2 Corinteni 11:4, citat mai sus).


Cum să identifici proroci sau învățători falși?


Atunci când oamenii cumpără lucruri ei le compară cu originalele ca să poată vedea dacă au în fața lor ceva autentic sau o imitație a originalului. Multe autorități vamale din această lume au confiscat milioane și milioane de imitații care aveau eticheta de brand original pe ele, dar atunci când le-au comparat cu un produs original sau autentic, și-au dat seama că erau niște importuri contrafăcute. În același fel poți compara învățătura falsă sau prorocia falsă. Pune învățătura lor față în față cu originalul care este conținut în cadrul Vechiului și a Noului Testament. De exemplu, când cineva încearcă să-ți spună că ți se poruncește să te abții de la ceea ce ei numesc cărnuri necurate, compară această învățătură cu ceea ce a spus Isus în Matei 15:11 care spune că ”Nu ce intră pe gură întinează pe om, ci ce iese din gură aceea întinează pe om” și ceea ce a spus Pavel că ”toate lucrurile sunt curate. Totuși a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău” (Romani 14:20) și că ”orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri” (1 Timotei 4:4).

Poți compara, de asemenea, ceea ce unii învățători sau proroci spun despre mântuire... cum că trebuie să faci cutare sau cutare lucru și, în fond, ei învață că faptele sunt necesare pentru mântuire. Majoritatea credincioșilor înțeleg faptul că nu stau așa lucrurile deoarece este scris ”Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9). Aceasta este o mare ușurare pentru creștini căci dacă ar fi fost implicate faptele, noi ne-am întreba întotdeauna dacă am făcut destul ca să ne câștigăm mântuirea noastră și să fim și noi salvați. Hoțul de pe cruce nu a avut niciodată timp să fie botezat, nu a avut niciodată șansa să frecventeze biserica, și nu putea să se coboare de pe cruce să facă fapte bune. Totul a fost o chestiune de încredere în Hristos pentru a-l mântui. De exemplu, dacă mântuirea era bazată pe fapte sau ascultare, atunci hoțul de pe cruce ar fi fost condamnat. Din fericire noi nu suntem mântuiți prin fapte și acesta e motivul pentru care Isus l-a asigurat că ”Astăzi vei fi cu mine în rai” (Luca 23:43).

Creștinii nu trăiesc în păcat


Un alt mod prin care poți vedea dacă asculți adevărata evanghelie sau dacă ți se bagă minciuni (cu o altă evanghelie) ar fi să vezi dacă trăirea într-un anumit stil de viață care este unul de nepocăință și că nu ar conta înaintea lui Dumnezeu. Am auzit pe unii că se descriau pe sine drept ”creștini carnali”, numai că aceasta este o declarație oximoronă! Ei spun ceva de genul ”Eu încă păcătuiesc și asta este în regulă pentru că eu sunt salvat prin har... și nu mai contează”. Aceasta se numește caracter licențios și este un păcat de presupunere (Iuda 4). Ei văd harul ca o licență de a păcătui. Iar aceasta nu este altceva decât depărtare de adevăr. Învățătura că o persoană poate fi mântuită și totuși să trăiască în păcat este într-adevăr o eroare de proporții epice. 1 Ioan capitolul 3 clarifică aceasta atunci când spune că ”Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit.” (1 Ioan 3:6-7). Tot Ioan continuă în versetele 9-10Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său”. Aici este dovada acelora care îi știm că sunt creștini și a celor pe care știm că nu sunt. Ei nu mai continuă în păcat și sunt copiii lui Dumnezeu, însă cei care trăiesc în păcat ca stil de viață continuă sunt copiii Diavolului. Cât de simplu e de observat acest lucru.

Pavel spune bisericii din Corint, ”Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii (homosexualii), nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9-10). Unii pastori sau preoți nu doar că trăiesc în păcat ca homosexuali, dar ei și cununează astfel de cupluri în ciuda faptului că Scriptura condamnă pe cei care fac astfel de lucruri. ”Oricine... nu rămâne în învățătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu” (2 Ioan 9) și ”Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaș faptelor lui rele.” (2 Ioan 10-11). Pavel a fost de acord cu faptul că ”Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic” (1 Timotei 6:3-4a).

Concluzie


Poți identifica învățătorii falși sau prorocii falși prin învățăturile lor. Dacă există un sentiment instabil că acel lucru nu este în acord cu Scriptura, atunci studiază Cuvântul ca să vezi dacă se aliniază cu doctrina biblică sau nu (2 Timotei 2:15-16). Cel mai bun mod prin care să te păstrezi să nu fi înșelat de învățători sau proroci falși este prin a fi un bun student al Bibliei. Dacă știi destul de bine Scripturile, vei fi pregătit să cunoști ce este eronat și ce nu este. Citirea zilnică a Bibliei este una din cele mai bune metode de a te păzi să crezi învățăturile false sau o evanghelie falsă... care de fapt nu este o altă evanghelie, ci este o evanghelie de la Diavolul. Și în plus suntem avertizați ca nici măcar să nu-i primim în casele noastre sau în mințile noastre. Ce mare privilegiu este pentru că ”după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit” (Efeseni 1:13).

Reacție


[Notă: Înainte de a citi această secțiune, vă rog să notați faptul că materialul de mai sus (până la secțiunea ”reacție”) a apărut pe site-ul What Christians Want to Know pe 7 februarie 2013, iar ceea ce urmează mai jos este reacția unui comentator pe nume Kris, care este dezbătută de autorul acestui articol (vezi nota de final) în blogul său, urmăriți cu atenție această discuție/reacție:]

Văd că mulți au dezbătut în lungime încercând să răspundă la chestiunea legată de homosexuali (discutat mai sus). Se pare că scriptura spune cel mai bine că noi toți am fost născuți morți în păcate și nelegiuire și avem nevoie să fim născuți din nou, iar aceasta ar cam rezolva problema. 
Suntem instruiți că natura noastră decăzută... că mintea noastră ”naturală” este în dușmănie împotriva lui Dumnezeu. Așa că nu e surprinzător că oamenii au sentimente 'naturale' care sunt păcătoase și mortale! De ce să faci o dezbatere cu scuze pentru ORICE sentimente și înclinații naturale??? 
Cum ar putea credincioșii să continue să trăiască prin sentimentele lor naturale? Scriptura ne spune că NICI UNA din cele pe care le avem în starea noastră naturală nu este bună... NICI UNA MĂCAR! 
Asta cred că ar trebui să rezolve problema din punctul meu de vedere.  Lucrurile cu care vine 'știința pe nedrept numită astfel' este tot DIN mintea naturală atunci când conclude prin mintea carnală nelegată de scriptură că este 'adevăr'. 
Lipsa cunoștinței a ceea ce Dumnezeu a declarat îi determină pe oameni să desconsidere Cuvântul lui Dumnezeu atunci când creștinii continuă să voteze cu sentimentele lor mai degrabă decât să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu care nu a apărut prin voia vreunui om, ci prin oameni sfinți ai lui Dumnezeu care au vorbit călăuziți de Duhul Sfânt. 
Religia continuă să submineze credința unora prin intermediul evangheliei sociale și dreptate socială, care se bagă pe gâtul culturii noastre prin intermediul inginerilor sociali din vremea noastră. 
Ce postură tristă de a-l observa pe Dumnezeu în mijlocul nostru atunci când sentimentele și tendințele umanismului trasează definiția dragostei și a 'corectitudinii'! 
Ioan 7:24 - Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate
Unde găsim noi ”Judecata Dreaptă” a lui Dumnezeu ca noi să putem judeca toate lucrurile prin judecata SA? 
2 Timotei 3:16 - Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire (dreptate). 
Dacă nu-i iubim destul pe oameni încât să le vorbim ceea ce DUMNEZEU spune despre păcat și ceea ce EL a adus pentru ca noi să primim în termenii unei vieți noi în Hristos, doar pentru că nouă nu NE PLACE ceea ce spune Cuvântul Său... atunci ce fel de 'dragoste' este aceasta pe care o profesăm? 
Iuda v. 17-23 - Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos: cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi; căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne
Nu deducem că ar trebui să fim 'asprii', ci să ne amintim că pentru cei care sunt captivi în păcat adevărul și lumina care expune păcatul este 'aspru' pentru ei. 
Dar dacă noi nu rostim adevărul ce fel de dragoste este cea pe care o pretindem că o avem? 
Multele voci din cultura noastră, care sunt 'suple' cu privire la păcat, fac și mai confortabile lucrurile pentru cei care trăiesc un stil de viață de păcat pentru că ei vor 'să se potrivească' sau să 'iasă în evidență' ca ceva 'special', aparte de a deveni născuți din nou. 
E nevoie de dragoste pentru Dumnezeu și de curajul convingerii spre a putea rosti ceea ce este adevăr, indiferent de felul cum vor reacționa oamenii la aceasta. 
Ioan 15:13 - Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi
Ce bine mai e acela de a fi un 'prieten' pentru cineva în timp ce nu strălucești lumina adevărului lui Dumnezeu asupra vieților lor? E ca și când ai vedea o persoană ce pășește înaintea unui tren marfar și nu încerci să-i spui nimic pentru că ei ar avea un 'drept' de a face astfel! 
2 Ioan 6 - Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început
Faptele Apostolilor 5:29 - Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 
Oamenii nu sunt 'mântuiți' prin relații bazate pe ideile noastre legate de ceea ce-i face pe ei să se simtă bine... dimpotrivă, noi suntem mântuiți prin Har și prin primirea Cuvântului lui Dumnezeu în adevăr. 
2 Timotei 2:23-26 - Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa Diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia
E nevoie de umilință să primești Cuvântul lui Dumnezeu și e nevoie de umilință FAȚĂ de Cuvântul lui Dumnezeu ca să vorbească în fața posibilei respingeri. 
Fie ca noi să continuăm să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni, indiferent de care ar fi răspunsurile imediate. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă o ușă de exprimare în inimile tuturor acelora care se opun față de ceea ce ei au crezut. 
Romani 10:14-15 - Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 
Astăzi sunt o mulțime de oameni gata să predice ceea ce vor oamenii să audă cu urechi gâdilătoare... dar ceea ce avem de fapt nevoie este ca adevărata DRAGOSTE să vorbească adevărul Scripturii în așa fel încât noi să ne revenim din numărul imens de decepții din interiorul și exteriorul bisericii!
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru bărbații și femeile care au dragostea și curajul să o facă!

NOTĂ: Articol preluat din site-ul What Christians Want to Know (Ce vor să ştie creştinii), scris de Jack Wellman. Tradus şi adaptat cu permisiunea autorului. Jack Wellman (foto alăturat) este un autor creştin, freelancer şi pastor al bisericii Mulvane Brethren Church din Mulvane, Kansas. Jack a absolvit seminarul Southern California Seminary şi a scris cărţi de natură teologică precum: “Teaching Children The Gospel/How to Raise Godly Children“ (Învaţă pe copii Evanghelia / Cum să creşti copii evlavioşi), “Do Babies Go To Heaven?/Why Does God Allow Suffering?“ (Bebeluşii merg în Rai? / De ce permite Dumnezeu suferinţa?), şi  “Blind Chance or Intelligent Design?, Empirical Methodologies & the Bible“ (Şansă oarbă sau Plan Inteligent? Metodologii empirice şi Biblia). Jack este tată şi bunic şi este licenţiat în istorie, educaţie şi ştiinţă. Pentru mai multe articole de Jack Wellman şi alţi autori, vizitaţi site-ul whatchristianswanttoknow.com. Dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el și să oferiți sursa citării, adică acest blog.[no-sidebar]
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.