Zece atribute ale lui Dumnezeu pe care merită să le cunoști

Nu știu dacă ai avut privilegiul la biserica din care faci parte să participi la o lecție biblică despre Dumnezeu, atributele Sale, persoana Sa. Articolul de față este de fapt un sumar a 10 atribute ale lui Dumnezeu care cred că te vor ajuta - după ce le vei cunoaște - să te relaționezi altfel față de El și să Îi oferi o închinare autentică.

Cred că a fost o întâmplare ”întâmplătoare” faptul că atunci când pregăteam acest material să fie postat... ceva s-a suprapus și am pierdut ceea ce am lucrat aici. Oarecum acum, a doua oară, transcriu aceste rânduri și deja parcă am memorat aceste 10 atribute ale lui Dumnezeu și încep să văd parcă altfel lucrurile. Sper ca și voi să le puteți memora și să le folosiți spre o mai bună înțelegere a cine este Tatăl Nostru din ceruri.

1. Dumnezeu este simplu.
Ceea ce înseamnă aceasta este că Dumnezeu este lipsit de orice structură; El nu este suma părților Sale. Nu există un lucru apoi un altul în Dumnezeu. Mai degrabă, orice este în Dumnezeu, este Dumnezeu. El este absolut, ceea ce înseamnă că nu există distincții în cadrul ființei Sale.

2. Când vorbim de atributele Sale, trebuie să avem în minte faptul că, deoarece esența Sa rămâne nedivizată, bunătatea Lui este puterea Lui. 
Sau dragostea lui Dumnezeu este puterea Sa este eternitatea Sa este imuabilitatea Sa este omnisciența Sa este bunătatea Sa, și așa mai departe. În alte cuvinte, din punct de vedere tehnic nu există asemenea lucru precum atribute (plural) ci doar esența simplă a lui Dumnezeu, nedivizată. De ce este acest lucru important? Simplicitatea lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că există o perfecta consistență în atributele lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu este infinit. 
Infinitatea lui Dumnezeu este un fel de ”meta-atribut”, precum simplicitatea, în sensul că aceasta califică toate celelalte atribute. Infinitatea înseamnă că nu există nici o limită față de perfecțiunile lui Dumnezeu. Atunci când luăm în considerare atributele lui Dumnezeu, noi trebuie să le luăm întotdeauna în considerare ca fiind infinite. Infinitatea Sa este un concept pozitiv, așadar noi trebuie să spunem că atributele Sale sunt infinite din punct de vedere intensiv și calitativ. Infinitatea lui Dumnezeu este cel mai mare sens de perfecțiune. ”Neterminat încă” (sau ”nedefinit”) este un mod neadecvat de a înțelege infinitatea în ceea ce privește pe Dumnezeu. Mai degrabă, fără granițe sau limite sau grade, Dumnezeu cunoaște în mod infinit și este într-o sferă a cărui centru este pretutindeni și circumferința nu este nicăieri. El este pe atât de prezent în mijlocul nostru pe cât de departe este El de noi în univers. Și totuși, în timp ce El este prezent într-un loc, El nu este niciodată limitat de vreun loc.

4. Dumnezeu este etern.
Mai întâi  de toate, eternitatea Sa este diferită de starea eternă experimentată de oameni sau îngeri, fiecare dintre aceștia au fost creați în timp. Timpul are un început cu succesiune de momente, dar Dumnezeu nu are început, succesiune de momente, sau sfârșit. Eternitatea lui Dumnezeu vorbește despre natura Sa nesfârșită și imuabilă (și totuși nu este statică). Teologii din trecut au avut un argument, propoziția ”Timpul începe cu creatura” sună mai adevărat decât ”Creatura a început cu timpul”.

5. Dumnezeu este imuabil.
Dumnezeu este ceea ce a fost dintotdeauna și întotdeauna va fi (Iacov 1:17). Datorită simplicității Sale, eternitatea Sa revendică imuabilitatea Sa (caracterul Său de neschimbat). Eternitatea vorbește despre durata unei stări, în timp ce imuabilitatea este starea în sine. Imuabilitatea în Dumnezeu înseamnă nu doar că El nu se schimbă dar și că El nu se poate schimba (Psalmul 102:26).

6. Dumnezeu este independent.
Independența lui Dumnezeu este suficiența Sa. Din suficiența Sa de Sine sunt destule daruri, atât naturale cât și supranaturale, ca să satisfacă toate creaturile care vor veni vreodată la existență. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt cu toții se satisfac în mod reciproc. Deoarece Ei sunt eterni și imuabili, Ei fac aceasta în comuniune de iubire, Ei pot satisface pe alții cu care Ei vin în comuniune de dragoste. Dacă ar fi existat un infinit de lumi de creaturi iubitoare, toate dorind fericirea în Dumnezeu, El putea cu ușurință să le binecuvinteze pe toate ca și când ar fi fost una singură. El este toată viața și toate lucrurile din afara Lui își derivă viața din El.

7. Dumnezeu este omnipotent. 
Când discută despre puterea lui Dumnezeu, teologii fac de obicei distincție între puterea Sa absolută și cea menită. Puterea absolută se referă la ceea ce Dumnezeu ar putea face dar nu o face în mod necesar. El ar fi putut crea un miliard de lumi de creaturi vii fără să decidă să le și facă în mod actual. Puterea menită a lui Dumnezeu denotă ceea ce El a decretat de fapt conform cu voia Sa și apoi o realizează în mod providențial. Cu un astfel de limbaj nu setăm două puteri distincte în Dumnezeu, ci mai degrabă înțelegem omnipotența Sa prin modul de aplicare (puterea menită) și ne-aplicare (puterea absolută). Puterea lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă ca fiind exercitată conform cu sau ”guvernată” de natura Sa. Puterea Sa trebuie să fie o putere bună.

8. Dumnezeu este dragoste.
Există trei tipuri de dragoste exterioară exercitată de Dumnezeu:

1. Dragostea universală a lui Dumnezeu față de toate lucrurile: ”Domnul este bun cu toți, mila Lui se întinde peste toate lucrările Sale” (Psalmul 145:9). Chiar și creaturile pământului sunt beneficiare ale dragostei lui Dumnezeu.

2. Dragostea lui Dumnezeu față de toate ființele umane, atât cei aleși cât și cei condamnați: ”Dar Eu vă spun: iubiți-vă dușmanii, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută, ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5:44-45). Dumnezeu încă iubește o persoană care Îl respinge și Îl urăște, chiar îi oferă abilitatea să își manifeste o astfel de ură în gânduri, cuvinte și acțiuni.

3. Dragostea specială a lui Dumnezeu față de poporul Său: ”Însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea Lui, ca să vestiți faptele mărețe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

9. Dumnezeu se relatează față de noi în mod antropomorfic.
Aproape toate referirile la oameni din Scriptură sunt atribuite și lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre fața lui Dumnezeu (Exod 33:20), ochii și pleoapele Lui (Psalmul 11:4), urechea Lui (Isaia 59:1), nările Sale (Isaia 65:5), gura Sa (Deuteronom 8:3), buzele Lui (Isaia 30:27), limba Lui (Isaia 30:27), degetul Său (Exod 8:19) și multe alte părți ale trupului. Biblia este pe deplin antropomorfică. Dumnezeu se acomodează pe Sine față de noi în Scriptură și uneori Își însușește un limbaj care ne ajută să înțelegem anumite adevăruri cu privire la El.

10. Atributele lui Dumnezeu strălucesc cel mai clar în persoana și lucrarea lui Hristos.
El este imaginea Dumnezeului invizibil. Hristos revelează pe Tatăl către poporul Său. În viața, moartea și învierea lui Hristos vedem atributele lui Dumnezeu pretutindeni arătate. A cunoaște pe Dumnezeu este a știi pe Dumnezeu prin Isus Hristos.

Mark Jones - imagine preluată de pe site-ul crossway.orgNOTĂ: Articolul de față este o traducere a unui material adaptat din cartea God Is scris de Mark Jones (foto alăturat) și apărut ca o compilație inițială în site-ul Crossway.org - folosit cu permisiune; apoi a fost postat pe CrossWalk.com (de unde am preluat eu această aranjare). Mark Jones slujește în calitate de pastor la biserica Faith Vancouver Presbyterian Church din British Columbia, Canada și este cercetător asociat la University of the Free State din Africa de Sud. Este autor a mai multe cărți și vorbește pretutindeni în lume despre Hristologie și viața creștină. Dacă citați sau folosiți acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el, această notă de final, și să oferiți link cu sursa citării - adică acest blog. Mulțumesc.[no-sidebar]Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.