15 lucruri pe care trebuie să le știi despre îngeri

desen cu chipul unui înger - imagine preluată de pe site-ul biblestudytools.comNu lăsați caricaturile, ilustratele (sau cupidon) să îți modeleze idea ta despre îngeri. Pe cât de misterios sau cât de greșit interpretați sunt ei, Biblia ne oferă de fapt câteva date clare - cine sunt îngerii, de ce există ei și surpinzătoarele feluri prin care ei lucrează.

Cred că știm prea puține despre existența și lucrarea îngerilor. Pentru majoritatea dintre noi îngerii sunt mai mult o decorație decât o realitate. Îngeri apar pe pietrele de mormânt, pe pereții grădinițelor de copii, pe bijuterii, pe arta renascentină, pe certificatele de ordinare, pe felicitările de Crăciun și pe cele de Ziua lui Valentin. Îngerii sunt de obicei grași și goi și au niște arcuri mici cu săgeți într-o tolbă în spatele lor! Caricaturile de acest fel sunt atât de oropsite!

Cu toate acestea, Biblia ne spune că îngerii au lucrări foarte speciale, atât în cer cât și pe pământ; ei au multe lucruri de făcut, în special pentru cei care au ochi să îi vadă. Cred că majoritatea muncii lor are loc dincolo de scenele unde ei sunt de obicei neobservați

Mai jos aveți o listă cu 15 lucruri pe care le putem știi despre ființele angelice, toate fiind desprinse din Scriptură.

1. Dumnezeu a creat îngerii înainte ca să creeze orice altceva din univers.
Toți îngerii au fost creați în mod simultan - și numărul lor este de neînțeles. Apocalipsa 5:11 înregistrează numărul îngerilor: ”M‑am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și de o mie de ori o mie.” Biblia spune că îngerii au privit pe Dumnezeu cum lucra și au strigat de bucurie la rezultatele creației (Iov 38:4-7).

2. Cuvântul ”înger” înseamnă ”mesager”.
De exemplu, Evrei capitolul 2 ne spune că îngerii au fost mesagerii care au transmis cele Zece Porunci lui Moise.

”Căci dacă Cuvântul rostit prin îngeri a fost ferm, iar fiecare abatere și neascultare și‑a primit o răsplată dreaptă, cum vom scăpa noi, dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare?” (Evrei 2:2-3)

”Atunci Legea pentru ce este? Ea a fost adăugată pentru abateri, până când avea să vină Sămânța Căreia I‑a fost făcută promisiunea, fiind dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor.” (Galateni 3:19)

3. Unii îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
Lucifer, care era în conducerea gărzii de la tronul lui Dumnezeu și cu aducerea laudei și închinării înaintea lui Dumnezeu, și care era aparent co-egal cu îngerul Mihail, a ales să se răzvrătească (Isaia 14). Un număr mare de îngeri s-au răzvrătit împreună cu el. Îngerii decăzuți (demonii) locuiesc în unul din următoarele 2 locuri astăzi: (1) Pe pământ, atacând și descurajând pe oameni; și (2) În Tartar (cuvântul grecesc pentru iad, apare în 2 Petru 2:4), o celulă de temniță în părțile cele mai de jos ale iadului, așteptând să fie eliberați în timpul Necazului cel Mare.

4. Îngerii au fost creați să laude și să se închine lui Dumnezeu în jurul tronului Său.
Apocalipsa 5:11-12: ”M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și de o mie de ori o mie. Ei spuneau cu glas puternic: „Vrednic este Mielul, Care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, onoare, slavă și laudă!“

5. Îngerii sunt însărcinați cu responsabilitatea păzirii afacerilor națiunilor.
Din Daniel 10 învățăm faptul că îngerii sunt implicați în mod destul de complicat în a ghida pe cei care sunt capii de stat ai țărilor nostre. Fiecare națiune are totodată și un demon însărcinat cu responsabilitatea de a aduce acea națiune la distrugere (Vezi cartea Ezechiel).

El m‑a întrebat: Știi de ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei, iar, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Iavanului (Grecia). Dar înainte îți voi spune ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva lor decât Mihail, căpetenia voastră.” (Daniel 10:20-21)

6. Îngerii sunt puternici - și ei se vor lupta până la sfârșitul veacului. 
Un singur înger a reușit să ucidă 185.000 de asirieni într-o singură noapte (2 Împărați 19). Știm de asemenea că îngerii se luptă cu Satan și demonii lui până ce victoria este câștigată la sfârșitul veacurilor. Apocalipsa 12:7-9: ”În cer a avut loc un război. Mihail și îngerii lui s‑au războit cu dragonul, iar dragonul și îngerii lui s‑au războit și ei. Dar n‑au putut învinge și locul lor nu li s‑a mai găsit în cer. Marele dragon a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care duce în rătăcire întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.

7. Fiecărei biserici îi este desemnat un înger care să o vegheze și să o protejeze.
Apocalipsa 1:20: ”Cât despre taina celor șapte stele pe care le‑ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici.

8. Îngerii vor separa grâul de neghină la judecata finală.
Ei vor fi cei însărcinați cu separarea celor mântuiți de cei pierduți: ”Ogorul este lumea. Sămânța bună sunt fiii Împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat‑o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, iar secerătorii sunt îngerii.” (Matei 13:38-42)

9. Îngerii slujesc celor care cred în Hristos. 
Visul lui Iacov cu acea scară, unde îngerii coborau și se urcau de la cer la pământ este o imagine frumoasă a lucrării lor fără încetare pentru noi (Geneza 28:12).

10. Îngerii poartă de grijă nevoilor fizice ale credincioșilor.
Puteți citi în 1 Împărați 19:5-7 despre cazul lui Ilie când se afla sub un ienupăr, ”Apoi, s‑a întins sub verigel și a adormit. Dar iată că un înger l‑a trezit și i‑a zis: „Ridică‑te și mănâncă!“ Uitându‑se, a văzut la capul său o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. După ce a mâncat și a băut, s‑a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l‑a trezit și i‑a zis: „Ridică‑te și mănâncă, întrucât călătoria pe care o ai de făcut este prea lungă pentru tine!“

O relatare personală:
După o slujbă de la biserică dintr-o miercuri seara de acum câțiva ani în urmă, o femeie mi-a relatat despre un caz de protecție angelică. Se afla pe un drum de deșert în mașina ei VW împreună cu copiii ei și motorul mașinii a luat foc. Ea s-a oprit și a încercat să ridice capota. Nu a putut, era prea fierbinte. Deodată o mașină a tras în spatele mașinii ei. Ea s-a gândit că aceasta este ceva ciudat pentru că pe acel drum ea nu a văzut nici o mașină.

Un individ a ieșit și și-a pus mănuși de azbest, a deschis capota și a folosit un extinctor ca să stingă flacăra. Ea s-a întors să îi mulțumească bărbatului și el nu mai era. Atât el cât și mașina dispăruseră.

11. Îngerii protejează pe credincioși de pericol. 
Acest lucru poate fi văzut în cazul îngerilor care au vegheat asupra celor 3 evrei din cuptorul cu foc (Daniel 3), sau prin vegherea lui Daniel în groapa cu lei (Daniel 6).

O relatare personală:
Când fetița noastră mai mare Brianna învăța să se târască, soția mea, Julie m-a auzit cum am strigat din baia din spatele casei, ”Julie, vino repede!” În același timp eu am auzit-o pe Julie cum mă striga din baia din spate, ”Roger, vino repede”. Amândoi am alergat repede ca mai apoi să descoperim pe Brianna care era pe cale să alunece cu capul în jos pe gresia care dădea spre cada încastrată în podea, ce avea adâncimea de 3 picioare. Am apucat-o la timp.
Julie mi-a spus, ”Mă bucur că m-ai chemat aici așa de repede.
Nu te-am chemat”, am spus eu. ”Tu m-ai chemat.
Nu eu te-am chemat”, mi-a răspuns ea.
Am avut o vizită angelică din partea îngerului păzitor al lui Brianna!

Experiențele de acest gen fac din Psalmul 34:7 să vină la viață: Îngerul Domnului Își așează tabăra împrejurul celor ce se tem de El, și îi salvează.

12. Îngerii revelează uneori planurile Domnului.
Puteți vedea aceasta în exemplul lui Daniel (Daniel 9:21-23), Corneliu (Faptele Apostolilor 10:3-6) sau chiar Maria la nașterea lui Isus (Luca 2).

13. Îngerii ne slujesc la momentul morții noastre.
Luca 16:22: ”Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.

Parcă mă ia fiorii când mă gândesc că undeva în viitor, poate în următorii ani pentru unii dintre noi, îngerul morții va fi trimis din Cer pe Pământ. Dacă suntem creștini, nu va trebui să ne temem de îngerul morții. El poate fi toiagul și nuiaua care ne duce prin valea umbrei morții.

14. Nu toți îngerii sunt buni.
Galateni 1:8-11: ”Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v‑ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v‑am vestit‑o, să fie blestemat! Așa cum v‑am spus înainte, vă spun din nou: dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit‑o, să fie blestemat! Încerc eu acum să‑i conving pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau încerc eu să plac oamenilor? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, n‑aș fi un rob al lui Cristos! Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească, pentru că n‑am primit‑o, nici n‑am învățat‑o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Isus Cristos.

15. Te-ai întrebat vreodată cu privire la îngerii păzitori?
Matei 18:10: ”Vedeți să nu cumva să‑l disprețuiți pe vreunul dintre acești micuți, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna fața Tatălui Meu Care este în ceruri.

Eu mă rog adesea pentru îngerul meu păzitor. Mă rog să fie ”puternic” în dreptul meu în luptele spirituale pe care le duc. Atunci când mă rog pentru cineva care va trece printr-o operație, nu uit niciodată să mă rog pentru îngerul lor păzitor, desemnat lor de la naștere, să ajute la ghidarea mâinii chirurgului spre o operație reușită. Vrem să fim prieteni buni. Aștept să-l întâlnesc în ceruri pe îngerul meu păzitor.

Sper că această scurtă inițiere în angelologie să vă fie de folos în a înțelege lucrarea și slujba îngerilor.

Dr. Roger BarrierNotă: Materialul de mai sus a fost preluat din site-ul Bible Study Tools, adaptat dintr-un articol din seria ”Întrebați-l pe Roger”, articolul 17 lucruri pe care le spune Biblia cu privire la îngeri (disponibil în limba engleză) de Dr. Roger Barrier (foto alăturat). Dr. Roger s-a pensionat din slujba de pastor învățător din cadrul mega-bisericii Casas Church din Tucson, Arizona. El este autor și vorbitor la diferite conferințe, a fost mentor la mii de pastori, misionari și lideri creștini din întreaga lume. El deține diverse titluri din cadrul Baylor UniversitySouthwestern Baptist Theological Seminary și Golden Gate Seminary în domeniile limbii grecești, teologie și grijă pastorală. Una din cărțile sale populare, Listen to the Voice of God (Ascultă de vocea lui Dumnezeu), publicată de Bethany House, este la a doua ediție și este disponibilă și în limba tailandeză și portugheză. El publică materiale pe blogul Preach It, Teach it, un site de învățătură fondat de soția lui, Dr. Julie Barrier. Dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el, această notă de final și să oferiți sursa citării, adică acest blog. Mulțumesc.[no-sidebar]
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.