7 lucruri care să le rosteşti peste copilul tău şi pentru care să te rogi

Tată care se roagă pentru copilul său - imagine preluată de pe site-ul http://www.charismanews.comAutorul şi slujitorul Neil Kennedy scria zilele trecute un articol cu un mesaj practic din cartea Daniel, mesaj care l-a aplicat la viaţa copiilor săi. Am încercat să desprind din mesajul său mai multe caracteristici, la care eu am adăugat încă câteva, sunt şapte lucruri pe care să le rosteşti şi să te rogi peste copilul tău. Sper ca aceste cuvinte să vă fie de folos.

Cultura în care trăim astăzi devine tot mai dificilă pentru familiile de astăzi. Pe măsură ce societatea devine din ce în ce mai seculară, întrebarea care se ridică acum este cum trebuie să-şi crească părinţii copiii lor şi să îi crească nu doar ca să supravieţuiască, dar să şi fie cap nu coadă?

Este oare posibil să ne împuternicim copiii să stea tari şi să reziste în credinţă atunci când există sau apare vreo urmă de ostilitate faţă de ei? Sunt sigur că da. Pentru a face aceasta ei au nevoie de ceea ce eu numesc "credinţa care s-o urmeze". Credinţa vine în urma auzirii - adică, atunci când copilul tău te aude că vorbeşti ceva, sau chiar când te rogi pentru el, copilul să fie încurajat să-ţi urmeze credinţa. Cuvintele de mai jos sunt parţial desprinse din cartea Daniel, un tânăr care nu doar că a supravieţuit în Babilon, dar a şi excelat!

1. Favoare. Dumnezeu este cel care poate deschide uşi pe care nimeni nu le poate închide (Apocalipsa 3:8, ca să menţionăm un pasaj din Noul Testament, care are legătură cu cei care sunt aproape de Dumnezeu şi păstrează credinţa). Când rostim favoarea lui Dumnezeu peste copilul sau copiii noştri înseamnă că îi spunem lui Dumnezeu să le deschidă uşi şi căi pe care ei, în mod natural, nu le pot deschide.

Care este lucrul pe care l-ai cere pentru copilul tău ca o favoare care să o facă Dumnezeu pentru el/ea azi, mâine, în zilele care vor urma?

2. Ascultare. Ascultarea face mai mult decât jertfele şi decât orice ritual religios (1 Samuel 15:22 este un pasaj din Vechiul Testament care subliniază acest lucru). Un copil ascultător este ceea ce îşi doreşte fiecare părinte. Una din poruncile cele mai simple ale Bibliei pentru copii este să asculte de părinţii lor (Coloseni 3:20, este unu lucru plăcut Domnului) şi este însoţită şi de o făgăduinţă (Efeseni 6:1 şi următoarele versete) de fericire şi viaţă lungă pe pământ. Când copiii tăi dau dovadă de ascultare inima ta de părinte creşte, îţi iubeşti mai mult copiii şi îi răsplăteşti pentru ceea ce fac.

Neascultarea, pe de altă parte, nu doar că produce răni, dar este comparată în Sfânta Scriptură cu păcate condamnate de Dumnezeu, cum ar fi ghicirea, vrăjitoria, închinarea la idoli.

Cum vrei să fie copilul tău în relaţia cu tine atunci când îl rogi să facă ceva în casă? Dar în relaţia lui cu învăţătorii de la şcoală?

3. Sănătate. Sănătatea face mai mult decât orice - este o vorbă printre noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră şi nu ne bizuim pe forţele noastre proprii să facem ceva în viaţă... de fapt dăm voie lui Dumnezeu să producă sănătate în trupurile noastre! Capitolul 3 din cartea Proverbelor, din Vechiul Testament, leagă strâns ascultarea de părinţi şi de sfaturile părinţilor cu... sănătatea vieţii. Redau mai jos primele 8 versete din acest capitol:

"1 Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.
3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale." (sublinierile îmi aparţin)

Sănătatea trupului şi a minţii fiecăruia dintre noi este strict legată de învăţătura care o primim de la părinţi. Acolo unde vedem copii cu obiceiuri stricate îţi poţi da seama că în familia respectivă ei nu sunt învăţaţi lucruri bune, sau este o familie cu probleme, o familie care nu are la bază Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care alegem ce să băgăm în noi şi să ne facem sănătoşi în trup... şi tot noi suntem cei care ne putem păzi să nu ne îmbolnăvim.

Crezi că copilul tău are nevoie de sănătate spirituală, fizică, sufletească? Cum te-ai ruga pentru aceste aspecte din viaţa lui/ei?

4. Curaj. Curajul este ceea ce defineşte pe copilul tău în viaţă. La examene, la confruntările viitoare din viaţă, a avea sau nu curaj va spune multe. Când l-a chemat Dumnezeu pe Iosua să conducă poporul Israel în Ţara Promisă, El i-a spus să se întărească şi să se îmbărbăteaze, lucruri care se traduc prin "fii tare şi curajos", adică nu te lăsa intimidat de ceea ce vei vedea în jur! Stai pe poziţii, fi ferm în ceea ce faci şi crezi!

Copilul tău are nevoie de curaj atunci când tu nu eşti în jurul său să îi poţi lua apărarea atunci când cineva îi confruntă credinţa în Dumnezeu sau când este întrebat de ce nu face ca ceilalţi copii din jur. De curaj au nevoie şi cei care sunt conducătorii ţărilor, nu doar copiii noştri. Imaginează-ţi o naţiune condusă de un preşedinte sau de un rege timid şi ruşinos şi fricos.

Cum te-ai putea ruga astăzi pentru copilul tău ca el să fie un om curajos la şcoală, în societate, în familia sa? Vezi care este scopul acestei caracteristici în viaţa copilului tău?

5. Îndrăzneală. Acest cuvânt poate fi comparat cu curajul, însă are de a face cu ceva mai mult decât cu felul de a fi. Este de fapt o atitudine care va determina şi altitudinea spre care se îndreaptă copilul tău. Copiii pot avea şi o îndrăzneală rea, şi una bună. O să observi, pe măsură ce cresc, că ei devin tot mai încăpăţânaţi atunci când le spui să facă ceva ce este contra voinţei lor. Tocmai aici este nevoie de intervenţia rugăciunii şi a puterii lui Dumnezeu. Un copil care este sub protecţia lui Dumnezeu şi în ascultare de părinţii lui - care la rândul lor sunt şi ei supuşi lui Dumnezeu şi ascultă de El şi Cuvântul Său - are îndrăzneala de a birui atitudinea rea a firii sale şi poate să treacă peste obstacolul ispitei şi să fie biruitor. Numai cei puternici pot fi victorioşi.

În ce fel crezi că ar fi fiul sau fiica ta influenţată să aibă îndrăzneală să facă lucruri bune sau rele în viaţă? Care este aspectul din viaţa lor unde crezi că au nevoie de o îndrăzneală sfântă? Cum te-ai ruga pentru aceasta?

6. Numărul unu. Am pus mai sus numărul unu din lista cuvintelor care să le rosteşti peste copilul tău că este ascultarea. Numărul unu la care mă refer eu acum este de fapt o rugăciune îndrăzneaţă! Este tupeul acela de a-i cere lui Dumnezeu ca să facă din copilul tău să fie cap, nu coadă! Să fie un succes în tot ceea ce face, pe tot ceea ce pune mâna să fie binecuvântat, şi tot ce începe să ducă la bun sfârşit! Eşti de acord cu mine? În Deuteronom capitolul 28 există o listă de binecuvântări ca urmare a ascultării de Dumnezeu şi de poruncile Sale. În versetul 13 ni se spune: "Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini" (sublinierile îmi aparţin).

Nu, nu este greşit să te rogi ca al tău copil să fie numărul unu pe toate planurile. Am auzit o dată de la un alt cre(ş)tin cum spunea la o slujbă de serviciu divin că acest lucru este ceva rău. El avea o teologie cum că... în viaţa de creştin trebuie să trecem prin multe necazuri şi suferinţe, şi să nu ne mai dorim şi să ne rugăm să fie copiii noştri la cele mai bune facultăţi, cel mai bun loc de muncă şi aşa mai departe. În timp ce ascultam ce vorbea el... mă gândeam cât de întunecată este mintea lui şi în ce întuneric a ajuns acea fiinţă! Cum poţi să fi un tată sau o mamă bună pentru copilul tău şi să nu doreşti ceva bun pentru el? Reaccentuez, nu este greşit să ceri lui Dumnezeu ca să facă din copilul tău numărul unu. Fii plin de îndrăzneală ca şi Iaebeţ, care a cerut un lucru simplu lui Dumnezeu... şi El i-a dat! (şi ce este culmea e că el apare menţionat în cartea cea mai plictisitoare a Vechiului Testament, în 1 Cornici 4:9-10, şi în doar 2 versete se spune totul despre îndrăzneala acestui om din Israel! A cerut lui Dumnezeu mai mult, şi Dumnezeu i-a dat!).

Cum ţi-ai propus să te rogi în această privinţă pentru copilul tău? Poate ai auzit şi tu teologia întunecată a tipului de care am spus mai sus şi eşti oare timit să-i ceri lui Dumnezeu să facă din copilul tău să fie cap şi nu coadă? Este oare ceva prea greu pentru Domnul?

7. Autentic. Ai văzut vreodată telefoane care au pe cutia lor sigiliul de "autenticitate", care atestă faptul că acel produs este ceea ce se spune că este şi că e produs de cine scrie pe cutie, nu de altcineva? Sunt sigur că da. Am putea spune despre copiii noştri acelaşi lucru? Să vadă alţi în ei că sunt nişte copii autentici, reali, adevăraţi, care nu se tem de nimeni şi de nimic, şi care emană strălucirea şi parfumul vieţii lui Hristos în ei! Ce lucru mai frumos ar fi decât să ceri lui Dumnezeu ca al tău copil să fie un creştin autentic în societatea unde este, un om cinstit la locul de muncă, un soţ, o soţie autentică, fidel faţă de partenerul care îl va primi de la Dumnezeu la momentul potrivit!

Apostolul Pavel a avut un ucenic pe nume Timotei pe care el l-a numit "adevăratul meu copil în credinţă" (1 Timotei 1:2). Timotei nu era copilul fizic al lui Pavel, însă fusese instruit de Pavel, a ajuns să asculte de sfaturile lui şi să fie îndrumat în toate privinţele ca acesta să ajungă cap în locul pe care l-a aşezat Dumnezeu. El a fost un creştin autentic, un om care a primit credinţa de la părinţii lui şi a păstrat-o, a personalizat-o, şi-a dat seama că Dumnezeu vrea o relaţie de gradul întâi, nu nepotisme; a avut îndrăzneala să creadă în Dumnezeu şi să facă lucrările în care a fost încredinţat de Pavel şi de Dumnezeu. Sunt sigur că în viaţa lui părinţii lui au avut grijă ca el să primească o educaţie bună, să îl îndrume pe calea cea bună, să îi arate ce este bine şi ce este rău. Timotei este unul despre care Pavel a putut să declare înaintea tuturor că este un adevărat copil în credinţă, în inima căruia adevărurile Scripturii au adus roade şi a fost şi rămâne un model de trăire pentru mulţi tineri din zilele de astăzi.

Dacă aţi luat aminte la toate cele 7 cuvinte scrise mai sus, ele încep cu o literă care, dacă o puneţi una lângă alta... veţi obţine un cuvânt care să fie - sper şi mă rog - răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea voastră pentru şi peste copiii voştri.

Favoare
Ascultare
Sanatate
Curaj
Indrazneala
Numarul unu
Autentic

Dumnezeu să vă fascineze să aveţi parte de copii care să fie binecuvântaţi în toate, să fie păziţi de tot ce este rău şi să fie o lumină pentru cei din jurul vostru! Nu uitaţi să rostiţi aceste lucruri peste copiii voştri atunci când vă rugaţi pentru ei. Nu uitaţi să chemaţi Numele Domnului peste ei atunci când vă rugaţi pentru ei. Cuvântul lui Dumnezeu promite că atunci când facem lucrul acesta, El îi va binecuvânta (Numeri 6:27).

Notă: Fotografia din aceată postare a fost preluată din articolul lui Neil Kennedy, apărut în CharismaNews pe 20 septembrie 2015. Mai multe articole şi materiale scrise de Neil Kennedy le puteţi găsi pe site-ul fivestarman.com Dacă citaţi acest material în altă parte, rog să păstraţi toate link-urile din el şi să oferiţi sursa de unde l-aţi citat, adică acest blog.[no-sidebar]Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.