6 chestiuni oribile despre iad despre care nu ţi-a spus niciodată pastorul la biserică

"... din Locuinţa Morţilor şi-a ridicat ochii în sus, fiind în chinuri" - fotografie preluată de pe site-ul http://www.nowtheendbegins.com"Vă voi arăta însă de Cine să vă temeți: temeți-vă de Cel Care, după ce omoară, are autoritatea de a arunca în Gheenă! Da, vă spun, de Acela să vă temeți!" (Luca 12:5)

Scopul existenței noastre pe acest pământ, în calitate de creștini, este acela de a conduce pe păcătoși la Hristos, de a ajuta pe fiii risipitori să se întoarcă acasă și să stăm tari în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în aceste ultime zile de sfârșit de lume. Din nefericire unii dintre noi se vor trezi într-o zi în Iadul Diavolului. Nu îmi face bucurie acest lucru, însă este o realitate tristă; unul din motivele acestei realități este faptul că majoritatea bisericilor creștine, sau cei care declară că profesează Creștinismul, nu mai predică prezent despre iad. Îi supără pe mulți... așa că pastorii s-au oprit din a mai vorbi despre acest subiect. Prin urmare, mulți oameni care gândesc în mod greșit că sunt mântuiți pentru că ei sunt "oameni buni" o vor sfârși într-o zi într-un loc pe care Dumnezeu nu l-a intenționat niciodată ca ei să ajungă acolo. Ești tu acela?

Probabil că unii au determinat în interiorul lor că se vor încrede în ceea ce zice religia lor, indiferent de ceea ce are de zis Cuvântul lui Dumnezeu în această privinţă, fie că e vorba de ţinerea de porunci pentru mântuire, de a răbda până la sfârşit ca să fie mântuiţi, vorbirea în alte limbi, încrederea în semne şi minuni mincinoase pe care ei "le-au văzut", botezul în apă spre mântuire, etc. Unii poate chiar nu vor să creadă în Domnul Isus Hristos pentru mântuire. Nu mă bucur în această privinţă. Mă rog, totuşi, ca toţi să vină la Domnul Isus Hristos ca păcătoşi zdrobiţi, fără nici un alt mijloc de justificare în afară de sângele pe care Hristos l-a vărsat pe crucea din Calvar... doar că acesta nu va fi cazul pentru toţi (că nu toţi acceptă aceasta).

Înainte să mă catalogați ca fiind cam negativ, vă rog să observaţi din Scripturi că atât Moise cât şi Iosua au avut păreri similare faţă de naţiunea lui Israel în privinţa refuzului lor de a da ascultare la Cuvântul lui Dumnezeu:

"Domnul i-a vorbit lui Moise: „Iată, tu vei muri, iar poporul acesta se va ridica şi se va prostitua înaintea zeilor străini din ţara în care vor intra. Mă vor părăsi şi vor rupe legământul pe care l-am încheiat cu ei. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lor şi îi voi părăsi, Îmi voi ascunde faţa de ei şi vor fi nimiciţi. Multe rele şi necazuri vor veni peste ei şi atunci vor începe să se întrebe: «Oare nu ne-au ajuns aceste nenorociri din cauză că Dumnezeul nostru nu este în mijlocul nostru?»" (Deuteronom 31:16-17)

"Departe de noi gândul să-L părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei! a răspuns poporul. Domnul, Dumnezeul nostru, este Cel Care ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei şi a înfăptuit înaintea noastră aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut şi printre toate neamurile pe unde am călătorit. Domnul a izgonit dinaintea noastră toate neamurile, precum şi pe amoriţii care locuiau în ţară. Noi vom sluji în continuare Domnului, căci El este Dumnezeul nostru! Iosua i-a zis poporului: Voi nu veţi fi în stare să-I slujiţi Domnului, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos! El nu vă va ierta răzvrătirile şi păcatele. Căci dacă Îl veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji dumnezeilor străini, El se va întoarce şi vă va face rău nimicindu-vă, după ce v-a făcut bine! Poporul i-a răspuns lui Iosua: Nu, ci noi vom sluji Domnului!" (Iosua 24:16-21)

Dacă ești mântuit și citești acestea asigură-te că faci următoarele 2 lucruri: a) mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că te-a mântuit! și b) fi încurajat să mărturisești altora din jurul tău - timpul este foarte scurt.


Mai jos sunt 6 chestiuni îngrozitoare cu privire la iad pe care poate vrei să ți le notezi:


Chestiunea #1 - Tu nu trebuie să mergi în iad

Cred că unul din multele motive pentru care Dumnezeu se referă la atei drept nebuni (Psalmul 14:1) este pentru că numai un nebun ar alege să ardă în iad când de fapt nu ar trebui să ajungă acolo. Serios acum, ce să faci acolo? Nu ai citit ce a spus Domnul Isus Hristos în mod specific că iadul a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui? "Apoi le va zice celor din stânga: „Plecați de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui!" (Matei 25:41)

Ești tu cumva Diavolul? Nu. Ești cumva vreunul din îngerii Diavolului? NU! Atunci ce să faci acolo în iad? Dumnezeu nu a dorit niciodată ca tu să arzi în iad, de aceea El și-a vărsat sângele Său. Nu vreau să arzi în iad și acesta e motivul pentru care îți mărturisesc aceste lucruri acum și aici. Diavolul a dorit ca tu să arzi în iad, însă el nu te poate forța să mergi. De ce ai alege să mergi în iad? Gândește-te un moment la această întrebare profundă care te va bântui toată veșnicia după aceea.

Chestiunea #2 - În iad vei fi inadaptabil


Ce au în comun Jacob Taylor Roberts, Elliot Rodger și Asa Coon? Pe lângă faptul că au fost pușcași atei activi, toți trei dintre aceștia au decis să ia calea lașilor după ce au comis mini-crimele de sindrofie și apoi s-au sinucis. Mulți se întreabă de ce aceștia trei s-au sinucis. Răspunsul este simplu în opinia mea. În perspectiva unui ateu, după moarte nu este nimic. Neființa este de mii de ori mai bună decât să fi un adolescent asiatic întemnițat în aceste zile! Mai vorbim despre inadaptabilitate! Cum ar putea un tânăr de vârsta medie, care are în față toate privilegiile și oportunitățile vieții să fie ”potrivit” cu cei mai groaznici violatori ai lumii, cu criminalii de carieră, cu gangsterii, cu criminalii în serie, cu agresorii obișnuiți și sadicii care își petrec restul vieții în pușcărie? Crezi că asta ar putea fi precum o plimbare printr-un parc???

În veșnicie vei fi în iad cu Diavolul și îngerii săi după ce ți s-au oferit atâtea șanse în decursul vieții ca să îl primești pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal. Crezi că o să te înțelegi cu diavolul și cu îngerii lui acolo? Crezi că vei avea ceva în comun cu ei? Ei sunt condamnați încă din cartea Geneza și fără nici un plan de răscumpărare cum ai avut tu; ce vei crede despre tine atunci când Dumnezeu a ales să se arate în trup pentru tine, să plătească prețul pentru păcatele comise de tine și tu ai refuzat toate acestea? Vei fi un inadaptabil pentru eternitate.

Chestiunea #3 - Vei arde în iad cel puțin 1000 de ani înainte ca Dumnezeu să te judece


Din nou, a împărți corect Cuvântul adevărului iese la iveală (2 Timotei 2:15). Judecata de la Marele Tron Alb nu are loc decât după domnia de 1.000 de ani a lui Isus Hristos pe pământ. Ceea ce înseamnă că vei arde în iad cel puțin 1.000 de ani înainte ca Dumnezeu să te judece în mod oficial față în față, înaintea Marelui Tron Alb de Judecată. Gândește-te la un păcătos pierdut care merge în iad la vârsta de 17, 27, 37, 49, 62, 99 sau 100 de ani. Ce sunt 100 de ani pe acest pământ comparat cu 1000 de ani în iad! Numai acest lucru ar trebui să te facă să vrei să te pocăiești și să vi la Hristos!

Chestiunea #4 - Iadul este în prezent localizat chiar sub picioarele tale, în inima pământului


"Căci, după cum a fost Iona în pântecul chitului timp de trei zile și trei nopți, tot așa va fi și Fiul Omului, timp de trei zile și trei nopți, în inima pământului." (Matei 12:40)

În calitate de păcătos pierdut, știi ce îți va arunca sufletul tău în iad după ce mori? Se numește gravitatea. Păcatele tale au o greutate (Evrei 12:1). Păcatele tale te împovărează. Atunci când sufli ultima ta suflare de viață, acea greutate a păcatului este manifestată asupra sufletului tău (Ezechiel 18:20) și sufletul tău plonjează în jos spre iad. Vezi, moartea pentru cei nemântuiți nu este precum se arată în filmele de la televizor. Nu sunt demoni care să vină să se lupte cu sufletul tău ca să te ia în iad, nu este deloc așa. Atunci când un om pierdut (nemântuit) moare, gravitatea continuă să facă ceea ce face dintotdeauna. Nu există nimic în acel om pierdut care să facă să-l ridice, el este mort în fărădelegile și păcatele lui. Spre deosebire de el, omul mântuit are ceva în interiorul său care să-l înalțe spre Ceruri!

"Voi însă nu sunteți în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci acesta nu este al Lui. Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră, din cauza dreptății. Și dacă Duhul Celui Ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, atunci Cel Ce L‑a înviat pe Cristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi." (Romani 8:9-11)

Chestiunea #5 - Nu există anihilare


Contrar cu ceea ce știința, religia sau educația lumii te-a învățat, nu există ”nimicnicie” după moarte. De asemenea, nu există un asemenea lucru precum ”nimicnicie” în iad. Nu crede toate ereziile religioase care provin de la Martorii lui Iehova sau de la Adventiștii de Ziua a Șaptea care învață că nu există literalmente nici un foc în iad și nici chin veșnic. Ambele sunt foarte reale:

"Dacă mâna ta te face să păcătuiești, taie‑o! Este mai bine pentru tine să intri în viață schilod, decât să ai două mâini și să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, iar focul nu se stinge." (Marcu 9:43-44)

"Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi și bogatul și a fost înmormântat. În Locuința Morților, unde se afla în chinuri, și‑a ridicat ochii și l‑a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul acestuia. Atunci el, strigând, a zis: „Tată Avraam, ai milă de mine și trimite‑l pe Lazăr să‑și umezească vârful degetului în apă și să‑mi răcorească limba, căci sunt atât de chinuit în flacăra aceasta!“" (Luca 16:22-24)

"Un alt înger, al treilea, le‑a urmat, zicând cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul furiei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea îngerilor sfinți și înaintea Mielului. Fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei și chipului ei și cei ce primesc semnul numelui ei.“ Aici este răbdarea sfinților – a celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus." (Apocalipsa 14:9-12)

"Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: Fiul omului, îndreaptă-ţi privirea spre sud, predică împotriva ţinutului de la miazăzi şi profeţeşte împotriva pădurii din sud. Spune-i pădurii din sud astfel: „Ascultă Cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi aprinde în tine un foc, care va arde orice copac verde şi orice copac uscat. Flacăra arzătoare nu va fi stinsă, şi totul, din sud până la nord, va fi pârjolit de ea. Şi orice făptură va vedea că Eu am aprins-o; ea nu va mai fi stinsă.»” Atunci am zis: Ah, Stăpâne Doamne, ei zic despre mine că nu vorbesc decât în pilde!" (Ezechiel 20:45-49)

Nu crede minciuna că relatarea cu omul bogat din iad a fost doar o pildă. Domnul Isus Hristos nu s-a referit niciodată la aceasta ca o pildă. În iad vei arde. Vei arde bine și vei arde veșnic!

Chestiunea #6 - Dumnezeu rezervă în mod special cea mai mare condamnare din iad pentru învățătorii și predicatorii falși


"Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu‑i lăsați să intre! Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi devorați casele văduvelor și faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veți primi o condamnare mult mai mare." (Matei 23:13-14)

Cea mai mare condamnare din iad nu va fi dată criminalilor, pedofililor, sadicilor sau homosexualilor, nu. Dumnezeu rezervă în mod specific o mai mare condamnare pentru învățătorii și predicatorii falși. Care va fi aceasta mai exact nu știu, însă este o osândă  mai mare decât a arde în iad. Acesta e motivul pentru care a avea doctrina corectă este ceva critic de important. Oamenii întreabă tot timpul de ce răpirea dinaintea Marelui Necaz al lui Iacov față de răpirea de după Necazul cel Mare este o chestiune atât de importantă. Este importantă pentru că doctrina post-tribulaționistă învață că păcătosul trebuie să ”îndure până la sfârșit” ca să fie mântuit. Aceasta constă în a nu te închina fiarei și la chipul ei, nici la a primi numele ei, numărul sau semnul pe frunte sau pe mână.

Dacă un păcătos se încrede în aceasta drept ”plan de salvare” pentru astăzi, va da buzna direct în iad atunci când va muri. Ba și mai rău, dacă învață sau predică aceasta ca plan de mântuire pentru alții, el va primi Marea Osândă din iad. Același lucru este valabil cu privire la alte doctrine false precum regenerarea prin botez, sacramentele, păstrarea poruncilor pentru mântuire, etc. Când vine vorba de doctrină falsă, Dumnezeu are toleranță ZERO:

"Ipocriților! Bine a profețit Isaia despre voi, când a zis: „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Degeaba însă Mi se închină ei, dând  ca învățături niște porunci de‑ale oamenilor!“" (Matei 15:7-9)

"Isus le‑a zis: „Aveți grijă și păziți‑vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ Ei vorbeau între ei, zicând: „Ne spune așa pentru că n‑am luat pâini.“ Cunoscând aceasta, Isus le‑a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi că n‑aveți pâini? Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v‑am vorbit?! Ci v‑am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor." (Matei 16:6-12)

"Atunci Isus le‑a răspuns și a zis: Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M‑a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine." (Ioan 7:16-17)

"Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce aduc dezbinări și pun obstacole împotriva învățăturii pe care ați primit‑o! Depărtați‑vă de ei, pentru că astfel de oameni nu‑L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci își slujesc propriul pântec. Printr‑o vorbire plăcută și prin lingușire, ei înșală inimile celor naivi." (Romani 16:17-18)

"...ca să nu mai fim copii, duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce privește uneltirea înșelăciuni..." (Efeseni 4:14)

În cele din urmă, toate se rezumă la acestea. În cadrul dispensației noastre a Erei Bisericii, Dumnezeu a rânduit ca Cuvântul să fie predicat în modul Biblic, de modă veche. Nu e vorba de ”7 pași spre o căsnicie mai bună” sau ”Cele 12 trăsături ale oamenilor de succes”. E vorba de ISUS HRISTOS și El înălțat ca să atragă pe toți oamenii spre El.

"Predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri." (2 Timotei 4:2-4)

Notă: Materialul de mai sus este un articol scris de Jimmy Randolf în site-ul Now The End Begins, preluat de End Times Headlines pe 19 octombrie 2015. Deși acest mesaj a fost adresat în 2015, cred că este încă un material de actualitate și consider că bisericile trebuie să ia în serios avertismentele Scripturii cu privire la iad. Ieri seară (18 iunie 2017), când editam acest articol, am primit o descoperire pe care o împărtăşesc cu voi aici, deşi pare a fi o pură coincidenţă, noaptea la ora 04:22 am fost trezit cu următoarea informare: "Manhattan, acum 2 ani". În această dimineaţă am intrat să caut pe internet şi am găsit următorul articol din pagina oficială a Departamentului de Justiţie al SUA, în care relata de condamnarea a 3 indivizi la puşcărie şi închisoare pe viaţă pentru un jaf armat. Mi s-a părut o coincidenţă prea exactă această informaţie, de care nu ştiam absolut nimic, şi este practic o informaţie care atestă în plus ceea ce s-a relatat mai sus la punctul #2 - luaţi această informaţie ca o adăugare personală la acest material. Acest articol este prezentat cu scop educațional și nu s-a încălcat nici un drept de autor / copyright, dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați link-urile din el și nota aceasta explicativă de la final, și să oferiți sursa citării, adică acest blog. Mulțumesc.[no-sidebar]
2 comentarii:

 1. Chestiunea #3 - Vei arde în iad cel puțin 1000 de ani înainte ca Dumnezeu să te judece este GRESIT!

  De orice factura teologica ai fi, aceasta informatie nu este in concordanta cu doctrina despre judecata si iad!!!!!

  Exista conceptul despre Locuinta mortilor, diferita de iad/iazul de foc!

  Pana la Marea Judecata , pana se da verdictul de catre Judecator, nu vei fi in iad!!

  Apocalipsa, daca e citita cu atentie, releva cel putin in parte acest fapt!

  Pana la mia de ani, iadul va fi populat de Anticrist si Proorocul mincinos, care vor fi aruncati de vii acolo (vezi Apocalipsa 19)..Nici macar Satan nu va fi in iad, decat dupa mia de ani!

  Deci, atentie!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna!

   Asa cum am mentionat la finalul articolului, este un material scris de Jimmy Randolf în site-ul Now The End Begins, si aceasta este o parere/interpretare a evenimetelor apocaliptice. Nu am scris ca sunt de acord cu aceasta sau nu, este interesant totusi sa citim si ce cred altii despre iad. :)

   Multumesc de comentariu si de faptul ca observ ca ceea ce postez aici este citit si studiat. Te mai asptep pe blog! :)

   Ștergere

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.