Scrisul de pe perete - Dumnezeu scrie acum ultimele pagini din istoria vieţii tale

Mene, Mene, Tekel, Upharsin - scrisul de pe peretele împăratului Belşaţar - imagine preluată de pe youtube.comCând vedem un grafitti, pe un perete sau pe un chioşc, ne chinuim să citim ceea ce scrie, ce înseamnă şi dacă este sau nu o operă de artă. Unele acte de "artă" de acest fel sunt pedepsite de lege în anumite ţări. În Babilon, însă, Dumnezeu a ales să facă această mişcare în timp ce... avea loc un mare ospăţ.

Ceea ce veţi citi în materialul de mai jos este relatarea evenimentelor din cartea Daniel, capitolul 5, un incident care are să ne spună aşa de multe lucruri nouă personal. Să urmărim aşadar evenimentele:

Scrisul de pe perete – Daniel 5

1 Împăratul Belșațar a dat un ospăț mare celor o mie de nobili ai săi și a băut vin împreună cu ei.
2 În cheful vinului, Belșațar a poruncit să fie aduse vasele de aur și de argint pe care tatăl său, Nebucadnețar, le luase din Templul de la Ierusalim, pentru ca împăratul să bea din ele împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale.
3 Așadar, au adus vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și împăratul împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale au băut din ele.
4 Au băut vin și i-au lăudat pe zeii de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn și de piatră.
5 Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în fața sfeșnicului, pe tencuiala peretelui din palatul împărătesc. Împăratul a văzut palma mâinii care scria.
6 Atunci împăratul a pălit la față și gândurile l-au îngrozit atât de tare, încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii i s-au izbit unul de altul.
7 Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduși descântătorii, astrologii și ghicitorii. Împăratul le-a zis înțelepților Babilonului astfel: „Oricine va citi scrierea aceasta și-mi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanț de aur la gât și va fi al treilea la conducerea împărăției.“
8 Au intrat toți înțelepții Babilonului, dar nu au putut nici să citească scrierea și nici să facă cunoscută împăratului interpretarea ei.
9 Atunci împăratul Belșațar s-a îngrozit și mai tare, a pălit la față, iar nobilii au rămas înmărmuriți.
10 Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și ale nobililor lui, a intrat în sala de ospăț și a zis: „Să trăiești veșnic, împărate! Să nu te înspăimânte gândurile tale și să nu pălești la față!
11 Există în împărăția ta un om care are în el duhul sfinților zei și despre care, pe vremea tatălui tău, s-a descoperit că are lumină, agerime și o înțelepciune ca înțelepciunea zeilor. Împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, l-a pus căpetenie peste magicieni, peste descântători, peste astrologi și peste ghicitori,
12 deoarece s-au găsit în el, adică în Daniel – numit de împărat și Beltșațar – un duh deosebit, știință și agerime în interpretarea viselor, în deslușirea enigmelor și în dezlegarea lucrurilor încâlcite. Acum dar, să fie chemat Daniel și el îți va spune interpretarea!“
13 Daniel a fost adus înaintea împăratului, iar acesta l-a întrebat pe Daniel: – Tu ești acel Daniel, unul dintre exilații lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul?
14 Am auzit că ai în tine duhul zeilor și că s-a găsit în tine lumină, agerime și înțelepciune deosebită.
15 Până acum au fost aduși înaintea mea înțelepți și descântători, ca să citească scrierea aceasta și să-mi facă cunoscută interpretarea ei, dar nu au putut să-mi spună interpretarea cuvintelor.
16 Despre tine însă am auzit că poți să dai interpretări și să dezlegi lucrurile încâlcite. Acum, dacă vei putea să citești scrierea și să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, vei avea un lanț de aur la gât și vei fi al treilea la conducerea împărăției.
17 Daniel i-a răspuns împăratului: – Păstrează-ți darurile pentru tine și dă altuia răsplătirile tale! Totuși voi citi împăratului scrierea și-i voi face cunoscută interpretarea.
18 Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt îi dăduse tatălui tău, Nebucadnețar, o împărăție, măreție, onoare și faimă,
19 iar din pricina măreției pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă tremurau și se temeau de el, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa în viață pe cine voia, înălța pe cine voia și smerea pe cine voia.
20 Dar, când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost dat jos de pe tronul împărăției sale și i-a fost luată gloria.
21 A fost izgonit dintre oameni, inima lui a devenit ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. L-au hrănit cu iarbă ca pe boi, iar trupul i-a fost udat de roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că El o dă cui vrea.
22 Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, cu toate că ai știut toate acestea,
23 ci te-ai înălțat împotriva Stăpânului cerurilor. Vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta, iar tu, împreună cu nobilii tăi, cu soțiile tale și cu țiitoarele tale, ați băut vin din ele; ai lăudat zeii de argint, de aur, de bronz, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep, în loc să-L slăvești pe Dumnezeul în mâna Căruia este suflarea ta și toate căile tale.
24 De aceea a trimis El palma acestei mâini pentru a fi scrisă inscripția aceasta.
25 Inscripția care a fost scrisă este următoarea: „Mene, Mene, Techel, Uparsin“.
26 Iată care este interpretarea acestor cuvinte: „Mene“ înseamnă că Dumnezeu a numărat zilele domniei tale și i-a pus capăt;
27 „Techel“ înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor;
28 „Peres“ înseamnă că împărăția ta a fost împărțită în două și dată mezilor și perșilor.
29 De îndată Belșațar a dat poruncă și l-au îmbrăcat pe Daniel în purpură, i-au pus un lanț de aur la gât și l-au proclamat ca fiind al treilea la conducerea împărăției.
30 Însă chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost ucis,
31 iar Darius Medul, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani, a primit împărăția.


Daniel 5 - Introducere Generală

Trăim vremuri istorice și toate știrile care le auzim pe diferite canale ne spun despre război. Lumea este împotriva noastră și împotriva războiului. Acum se duce un alt tip de război faţă de cel care s-a dus înainte. Vedem lucrurile întâmplându-se sub ochii noştri acum, canalele de ştiri prezintă toate instantaneu – fie că e vorba de presa scrisă sau audio/video.

Războiul are legătură cu istoria – CU ISTORIA ANTICĂ

Orientul Mijlociu – Lumea musulmană de acum – Semiluna Fertilă – Valea dintre Tigru şi Eufrat – Unul din „Leagănele Civilizaţiei”.

Râul Eufrat este prima dată menţionat în Geneza capitolul 2. La 50 de mile sud de oraşul Bagdad, pe ţărmurile râului Eufrat, se află ruinele uneia dintre cel mai mari oraşe ale lumii antice – unul dintre cele mai vechi şi mai măreţe oraşe din istorie – BABILON – capitala Imperiului Babilonian (menţionat pentru prima dată în Biblie în Geneza 10 – construit de Nimrod).

Babilonul din zilele sale era un fel de New York City al Lumii. Era renumit pentru comerţul şi măreţia sa. „Grădininle Suspendate ale Babilonului” au fost una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Era un oraş de necucerit cu pereţi de peste 300 de picioare înălţime (peste 91 de metrii); avea 80 de picioare lăţime (cam 24 de metrii) în partea de sus, aşa că patru căruţe puteau să meargă într-o linie. Avea 100 de turnuri de apărare deasupra zidurilor sale, şi avea o circumferinţă de peste 60 de mile (cam 96,5 km). Avea destulă mâncare în depozite aşa încât să ajungă pentru 20 de ani în cazul vreunui asediu. În plus, râul Eufrat trecea prin mijloc ca mijloc de apă.

Textul nostru de astăzi – Daniel 5 – înregistrează căderea acestui mare oraş şi a regelui său – Belşaţar.

Vreau să spun ceva astăzi – DUMNEZEU ESTE ÎN CONTROLUL ISTORIEI.

Istoria trecută – Istoria prezentă – şi Istoria viitoare

O scurtă introducere în Daniel 5

Nebucadneţar – Marele rege era de mult mort.

Belşaţar – fiul său era acum la tron. (Belşaţar înseamnă „Baal să-l protejeze pe rege"), care provine de la numele acadian – Bel-sara-usur – în ebraică este Belşaţar.

Daniel – tânărul „Om al lui Dumnezeu” care îl găsim în capitolul 4 este de acum un om în vârstă, în jurul a 90 de ani. El tot este credincios în a-i sluji lui Dumnezeu. Viaţa creştină este un maraton – nu doar o sprintare.

Capitolul 5 poate fi împărţit în 3 secţiuni naturale:

I. Versetele 1-9 – O noapte de Exces – de petrecere – de beţie – de Hedonism

II. Versetele 10-29 – O noapte de Revelaţie – de Iluminare

III. Versetele 30, 31 – O noapte de Judecată

1. Versetele 1-9 – O noapte de Exces

Versetul 1 – „Un ospăţ mare” – Regele a făcut un mare ospăţ la peste o mie din domnii lui. Arheologia ne descoperă faptul că palatul avea o cameră de banchet care putea găzdui zece mii de oameni

Toată lumea era cineva era prezent acolo. Vin, femei şi cântec.

Versetele 2-4 – În beţia sa Belşaţar a ordonat ca vasele sacre, care au fost capturate de tatăl său din cadrul cuceririi Ierusalimului, să fie aduse la ospăţ

Numai că acele vase erau dedicate închinării lui DUMNEZEU JEHOVA!

DE CE AU FĂCUT EI ACEASTA? – ca să bea din ele şi să batjocorească pe Dumnezeul lui Israel pe dumnezeii lor – notaţi versetul 4 (cei 6 zei, numărul 6 este proeminent în cartea Daniel)

Versetele 5, 6 – Dumnezeu toarnă apă rece pe petrecerea Regelui. Regele s-a făcut „alb ca cearceaful” – a făcut pe el, cu alte cuvinte – îi era aşa mare teamă încât genunchii s-au lovit unul de altul. DON'T MESS WITH GOD!!!

Versetele 7-9 – Mâna a scris, dar nimeni nu a putut spune ce a scris. Regele i-a chemat pe toţi înţelepţii însă nu a fost nici unul dintre ei care să priceapă.
1 Corinteni 2:14 - „Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește”
Beşaţar ştia un singur lucru – PETRECEREA S-A ÎNCHEIAT!

2. Versetele 10-29 – O noapte de Revelaţie

Versetele 10-12 „Atunci regina” – probabil că era mama regelui – îi spune că „este un om” – Dumnezeu are răspunsuri pe care lumea nu le are.

Versetele 13-17 – Toată lumea care era cineva era prezentā la petrecerea Regelui – cu excepţia lui Daniel – Omul lui Dumnezeu.

Notaţi versetul 17 – „Păstrează-ţi darurile” a spus Daniel – şarlatanii şi marii tele-evanghelişti de la televizor ar putea învăţa multe de la Daniel aici!

Dumnezeu începe să-l instruiască acum pe Belşaţar – Acum El are atenţia sa

Dumnezeu îl duce pe Rege la şcoală!

  1. O LECŢIE DE ISTORIEvs. 18-21 – mai întâi Daniel îi oferă lui Belşaţar o lecţie de istorie --- El ia nota „2” pentru că nu a învăţat nimic din istorie

  1. O LECŢIE DE TEOLOGIEvs. 22-23 – mai apoi Daniel îi oferă Regelui o lecţie în teologie – El ia nota „2” la teologie – Ceilalţi dumnezei nu te pot ajuta

  1. O LECŢIE DE SILABISIREvs. 24-25 – apoi Daniel îi oferă lui Belşaţar o lecţie în silabisire – şi din nou el ia „2”
MENE – înseamnă NUMĂRAT

TEKEL – înseamnă CÂNTĂRIT

PHARES – înseamnă DIVIZAT

  1. O LECŢIE DE MATEMATICĂvs. 26-28 – la final Daniel îi dă lui Belşaţar o lecţie în matematică.
Belşaţar – Dumnezeu are numărul tău – e sus

Belşaţar – Tu nu cântăreşti pe cântarul lui Dumnezeu

Belşaţar – Împărăţia ta este divizată

Versetul 29 – El tot nu pricepe – Îl promovează pe Daniel şi regele plecă ca un mort…

3. Versetele 30, 31 – O noapte de Judecată

Belşaţar a crezut că va trăi veşnic. El a crezut că avea un oraş nepenetrabil. Chiar în noaptea aceea se întâmpla ceva de care el nu ştia nimic. În decursul ultimilor doi ani – ne spune istoria – persanii construiau un canal secret care să devieze curgerea râului Eufrat spre o mlaştină din apropiere. Belşaţar şi oamenii Babilonului nu ştiau că în exact acea zi ei au terminat lucrările. Ei au deviat apele Eufratului; nivelul apei care trecea pe sub zid scăzuse mult. De acum armatele Persiei mărşăluiau încet înspre malurile râului. Mergeau pe sub ziduri. Conspiratorii erau de acum la porţi ca să deschidă uşile cetăţii.

Într-o clipă armata persană a intrat în sala de banchet al lui Belşaţar. Istoricii ne spun că atunci când ei au ajuns acolo Belşaţar avea deja o sabie înfiptă în gâtul lui. Ascultaţi ce spun istoricii „În noaptea aceea l-au înjunghiat pe tronul tatălui său. Fapta nu a fost observată şi mâna care a făcut-o a fost nevăzută. Fără nici o coroană şi fără nici un sceptru Belşaţar era lat pe jos, o robă de purpură în jurul unei forme de lut” ---

Petrecerea s-a terminat!

Plata păcatului este moartea!

Întrebarea care ne-o punem acum cu toţi este ce vei face cu viaţa ta după ce se vor termina toate. Vei petrece în continuare? Vei cheltui în continuare? De un lucru sunt sigur - şi o spune şi înţeleptul Solomon: toate îşi au timpul lor. Viaţa are timpul ei. Moartea are timpul ei. Bucuria are timpul ei. Judecata are timpul ei. Raiul are timpul său, la fel are şi iadul. Unde vrei să-ţi petreci veşnicia? Analizează viaţa ta şi vezi unde te afli în relaţia ta cu Creatorul. Într-o zi vei da socoteală înaintea Lui pentru toate. Lucrurile acestea le spune Sfânta Scriptură, nu le spun eu. Crede Sfânta Scriptură! Întoarce-te la Dumnezeu cât mai este timp! Caută-L pe Dumnezeu cu toată inima ta! El se lasă găsit de cei care-L caută! Este nu doar un fapt istoric, ci şi un adevăr prezent, un lucru care l-am experimentat şi eu.

Pune-ţi viaţa în cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Ce crezi că ar scrie azi Dumnezeu în dreptul tău dacă ar fi să scrie judecata finală?

Notă: Acest material NU poate fi copiat sau distribuit în altă parte fără aprobarea în scris din partea autorului. Lăsaţi un mesaj înainte de a-l copia pe alte site-uri şi când primiţi aprobarea mea în scris atunci veţi putea să-l folosiţi în altă parte, oferind sursa citării lui, adică acest blog. Mulţumesc!
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.