Cele 13 semne evidente ale unei biserici moarte

cruci dintr-un cimitir - imagine preluată de pe site-ul digital.nls.ukCuvântul lui Dumnezeu ne învață faptul că există momente când prezența lui Dumnezeu poate părăsi adunarea poporului Său. Vedem aces lucru clar în 1 Samuel 4:21-22 când nepotului lui Eli, marele preot, i s-a dat numele I-Cabod (care înseamnă ”nu mai este slavă”) după ce a fost capturat civotul legământului de către filisteni. De asemenea, în Apocalipsa 3:1 Isus spune bisericii din Sardes că aceasta avea o reputație că e vie dar era moartă. Tragem concluzia că este posibil ca bisericile - comunitățile de credință - să fie pe moarte... sau moarte deja.

În Apocalipsa 2:5 Isus a avertizat biserica din Efes că dacă nu se pocăia El avea să le ia sfeșnicul din loc. Din moment ce sfeșnicul reprezintă biserica, conform cu Apocalipsa 1:20, atunci Isus ori amenința să închidă biserica sau să iasă din mijlocul ei - ceea ce însemna că ea era moartă din punct de vedere spiritual. Deoarece Isus a spus că porțile locuinței morții nu pot birui biserica (Matei 16:18), este imposibil ca Satan să închidă o biserică; oricând o biserică încetează să existe, Domnul Însuși este cel care o închide. Acesta este motivul pentru care multe denominații vor înceta să mai existe în următoarele câteva decade, dar și motivul pentru care multe congregații își vor închide ușile în fiecare an. A da vina pe Satan pentru aceasta nu este biblic din moment ce Isus a spus că El este cel care le va înlătura.

Odată stabilit precedentul biblic pentru bisericile pe moarte sau care sunt deja moarte, următoarele 13 puncte de mai jos sunt semne ale unei astfel de biserici: 

1. Nu există întruniri funcționale de rugăciune.

În cadrul bisericilor pe moarte sunt puţini oameni care mai vin la întrunirile de rugăciune să caute împreună pe Dumnezeu... şi aceasta pentru că nu mai au nici un sens al prezenţei Sale în mijlocul lor, la fel cum ai fi tu motivat să vorbeşti prietenului tău dacă nu te gândeşti că te-ar asculta.

2. Nu mai este nici o aşteptare după rugăciuni răspunse.

Puţini sau poate chiar deloc sunt cei care se mai roagă împreună din moment ce nu mai există vreo anticipare că Dumnezeu va răspunde de fapt la rugăciune. Când te afli într-o biserică fără credinţa de a se încrede în Dumnezeu, aceasta este ori moartă ori pe moarte.

3. Prezenţa lui Dumnezeu lipseşte din adunarea sfinţilor.

Metaforic vorbind, cerurile sunt precum arama deasupra norilor unei biserici moarte sau muribunde (Deuteronom 28:23). Nu există nici un sens al prezenței lui Dumnezeu în cadrul închinării, chiar dacă Isus a promis că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, El este în mijlocul lor (Matei 18:20).

4. Puterea lui Dumnezeu nu este manifestată.

Isus a spus că atunci când erau dați afară demonii (din oameni) acesta era un semn că împărăția lui Dumnezeu era în mijlocul lor (Luca 11:20). Apostolul Pavel s-a așteptat ca miraculosul să fie norma în viața bisericii, după cele relatate în Galateni 3:5.

Isus se așteaptă de la credincioși să-și folosească credința lor pentru a primi răspunsuri la rugăciune și să mute munții (Marcu 11:23-24).

Atunci când nu există nici o instanță a intervenției divine a lui Dumnezeu în cadrul unei biserici, acesta poate fi un semn că biserica este moartă sau pe moarte.

5. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat fără autoritate sau ungere.

Liderii religioși, care practicau o credință moartă în vremea Domnului Isus, erau șocați atunci când îl auzeau pe Isus vorbind pentru că El învăța cu autoritate (Marcu 1:22).

În bisericile moarte sau muribunde, predicatorul nu are nici o ungere ca să insufle credința, să motiveze la acțiune sau să convingă de păcat.

6. Puțini sau poate nici o persoană nu mai se mântuiește sau să se boteze.

În biserica timpurie, Domnul adăuga în mod regulat oameni la cei care erau parte a bisericii (Faptele Apostolilor 2:47). Atunci când nu sunt oameni care să vină la mântuire sau să fie botezați, acesta este un semn că Domnul nu mai lucrează în mijlocul lor.

7. Fiecare slujbă de biserică este predictibilă minut după minut.

Fie că vorbim de slujbele bisericilor înalte sau de o biserică carismatică non-denominațională, atunci când fiecare aspect al închinării, al liturghiei și al predicării este predictibil precum totul ar avea o coregrafie de minut, atunci aceasta ar revela că nu există loc pentru ca Duhul Sfânt să opereze. Precum Samson din vechime, Duhul s-a depărtat de el fără ca oamenii să știe aceasta (Judecători 16:20).

Într-adevăr, orice aspect al bisericii noastre care poate funcționa fără dependența de Duhul Sfânt arată că este o mașinație a oamenilor și nu a lui Dumnezeu.

8. Nu este nici un tipar de făcut ucenici.

Fundamentul din cadrul tuturor bisericilor este facerea de urmași dedicați ai lui Hristos, cunoscuți mai bine prin termenul de ucenici. Nu contează cât de mare este o biserică, ceea ce contează este câți fii maturi sunt dezvoltați care să afecteze în mod pozitiv ordinea creată (Romani 8:19-21).

9. Oamenii înșeală pentru poziție și titluri.

Atunci când oamenii nu caută slava lui Dumnezeu ei depind din ce în ce mai mult de afirmarea din partea oamenilor. De aici o biserică fără de prezența lui Dumnezeu va avea în cel mai probabil mod o ierarihie culturală cu oameni care pozează pentru poziții și titluri. Cu cât îl cunoști mai puțin pe Dumnezeu în mod intim, cu atât mai mult identitatea ta va fi conectată de titluri și acreditări.

10. Nu există nici un sens divin de misiune sau scop.

Când nu este viziune, poporul piere (Proverbe 29:18); când o congregație este moartă sau muribundă aceasta nu are nici un scop transcendent de riguros care să o motiveze să împlinească chemarea sa biblică.

11. Puțini oameni se oferă voluntari ca să servească.

Psalmul 110:3 spune că poporul se va oferi ca voluntar sau vor fi plini de înflăcărare în ziua puterii Sale. Prin urmare, în bisericile moarte sau muribunde foarte puțini oameni se oferă voluntari spre a sluji în lucrare.

12. Puțini oameni susțin biserica cu zeciuieli și ofrande financiare.

Isus a spus, ”unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei 6:21). Atunci când o biserică este pe moarte sau chiar moartă, puțini oameni vor mai fi motivați să investeasă din finanțele lor în ea. Dinpotrivă, atunci când oamenii văd pe Dumnezeu mișcându-se în cadrul bisericii, ei vor avea mai multă credință și vor fi mult mai motivați să dea din finanțele lor știind că este o sămânță pusă pe un teren bun.

13. Comunitatea nu mai este angrenată.

Dumnezeu i-a chemat pe credincioși să fie sarea pământului și lumina lumii (Matei 5:13-16). Când lampa noastră se stinge, comunitatea care ne înconjoară nu mai este provocată de puterea evangheliei. În plus, orice așa-zisă trezire a bisericii care nu aduce o schimbare pozitivă în comunitatea din jur nu este deloc o trezire. Probabil că este doar o reînnoire, care este un lucru bun, doar că reînnoirea este în principal doar pentru biserică.

În concluzie, dacă vedeți unul din aceste semne ale unei biserici muribunde în cadrul congregației din care faceți parte, cereți Domnului să vă arate ce trebuie să faceți voi pentru a ajuta la resuscitarea ei. Prezintă cu smerenie preocupările tale liderilor bisericii înainte de a lua vreo decizie. Poate că Domnul face multe lucruri în fundalul scenei de care tu nu știi nimic.

De asemenea, a fost o vreme în cadrul istoriei Americii, la finalul secolului al 19lea în particular, când biserica în general se afla într-o stare foarte decăzută spiritual. Dumnezeu a ridicat oameni precum Charles Finney ca să deschidă calea celei de-a Doua Mari Treziri, care a deșteptat mii de congregații și a trezit păcătoșii pierduți. Precum spunea profetul Habacuc din vechime, să căutăm pe Domnul să trezească lucrarea Sa în cursul anilor, ca în mânia Sa să-și aducă aminte de îndurările Sale (Habacuc 3:2).

Cea mai mare provocare pe care o avem în această națiune nu sunt liderii noștri politici, ci lipsa puterii și convingerea din cadrul amvonului și a scaunelor, care poate produce urmași ai lui Hristos ce schimbă lumea.

Notă: Materialul de mai sus este adaptarea unui articol scris inițial de Joseph Mattera (foto alăturat), apărut inițial în Charisma News. El este cunoscut pe plan internațional ca autor, futurist, interpret al culturii și un activist/teolog a cărui misiune este aceea de a influența liderii care au impact asupra națiunilor. El conduce câteva organizații care includ The United States Coalition of Apostolic Leaders (Coaliția Liderilor Apostolici din Statele Unite, www.uscal.us). El are un blog în cadrul reviste online Charisma numit The Puse (Pulsul). Dacă doriți să intrați în posesia cărților sale sau să vă abonați la scrisoarea sa de informare, mergeți la adresa josephmattera.org. Dacă citați acest material în altă parte, rog păstrați toate link-urile și nota aceasta de final și oferiți sursa citării.[left-sidebar]
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.