Până la urmă ce e cu Cartea lui Enoh?

fotografie a cărții lui Enoh - imagine preluată dintr-un documentar de pe youtube via google imagesBrusc a apărut în atenția noastră Cartea lui Enoh. Ce e cu Cartea lui Enoh? Aparține ea de Biblie?

Majoritatea oamenilor spun că ar fi o carte evreiască antică care se presupune că ar fi fost scrisă de Enoh, care a fost stră-stră-bunicul lui Noe, doar că aceasta ridică o problemă pentru că Enoh nu era evreu deoarece Dumnezeu nu îl chemase încă pe Avraam, așa că nu este o carte evreiască, de fapt evreii au respins-o ca fiind parte a canonului Vechiului Testament, și nici măcar nu a fost luată în considerare ca și carte a Bibliei, iar astăzi a fost respinsă de Catolici și Protestanți și nu se află în nici una din Bibliile lor, abia recent a apărut un interes oarecare față de această carte.

Deodată această carte devine foarte populară și se vând acum mii și mii de copii, și ne întrebăm oare nu își irosesc oamenii banii pentru că ea poate că nu este deloc inspirată, și de fapt s-ar putea nici măcar să nu fie lucrarea lui Enoh? Ba mai mult, nu a exista vreodată o Carte a lui Enoh de la care să începem discuția. Motivul pentru care așa de mulți cred că ar fi exista o carte scrisă de Enoh, și că ar trebui să fie inspirată de Dumnezeu, este datorită unui singur verset, izolat, din Biblie, care se găsește în Iuda 1:14. Acum există chiar slujiri dedicate și concentrate pe Cartea lui Enoh și învățăturile sale, doar că există câteva probleme teologie cu privire la această „carte”.

Este aceasta autentică?
Majoritatea cercetătorilor moderni estimează că secțiunile mai vechi din cartea lui Enoh datează din jurul anului 300 î. Hr., și cea mai nouă parte probabil din primul secol î. Hr., așa că aceasta este o problemă majoră din start. Cartea apare la mii de ani după Enoh [1], și nu are cum să fi supraviețuit vreun manuscris original, iar erorile de copiere din decursul a mii de ani ar fi înclinat acuratețea originalului; dar și dacă aceasta ar fi fost lucrarea actuală a lui Enoh, ceea ce nu cred că este și voi dovedi lucrul acesta, ea nu are nici un loc în cadrul învățăturii biblice sau în predicare, și cu certitudine că a cumpăra această carte și ghidurile de studiu asociate ei și restul nu sunt altceva decât o risipă de bani, o risipă de timp. Ba mai mult, dacă co citești și o predai altora ca o teologie atunci tu vei citi și vei preda altora eroare. Iată tot ceea ce știm despre Enoh și profeția lui: „Și despre aceștia a profețit Enoh, al șaptelea de la Adam, zicând: „Iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să dovedească vinovat orice suflet pentru toate lucrările lor neevlavioase pe care le-au înfăptuit în neevlavia lor și pentru toate cuvintele grele pe care acei păcătoși neevlavioși le-au rostit împotriva Lui” (Iuda 1:14-15).

Zonele problematice
Cartea lui Enoh ar putea avea anumite fapte istorice interesante, dar eu personal nu vreau să studiez teologia în cadrul unei cărți istorice. Prefer cuvintele reale, „insuflate de Dumnezeu”, nu vreun document alterat care e așa de plin de găuri teologice ce formează doar un amestec de adevăr și eroare - și chiar o jumătate de adevăr este o minciună întreagă. Doar că majoritatea cred că această carte a fost scrisă de un alt Enoh, și nu de Enoh cel menționat în cartea Geneza. Câteva din problemele care există cu această carte includ următoarele aspecte:
  • în capitolul 1 versetul 8, există un conflict cu doctrina că pacea a fost făcută la cruce,
  • în capitolul 6 versetul 3, Semjaza pare să fie enumerat ca lider al îngerilor - ceea ce nu agreează cu alte referințe biblice legate de liderul îngerilor, și
  • în capitolul 10 versetul 2, Enoh se presupune că ar fi scris despre Noe, deși Biblia învață că Enoh a fost răpit la cer cu mulți ani înainte ca Noe să se fi născut. De fapt, el a fost străbunicul lui Noe.

Așadar, deși Cartea lui Enoh este interesantă, este plină de găuri teologice așa că nu ar trebui să citim niciodată această carte decât dacă vrem să ne satisfacem propria curiozitate. Eu nici asta nu aș face-o pentru că dacă începi să citești o carte ce se presupune a fi despre Dumnezeu, și e plină de erori doctrinare și chiar și seculare, atunci nu e mai bună decât citirea unei cărți de ficțiune.

Alte „Evanghelii”
Știați că există și alte evanghelii? Și ele se presupun că ar fi de la Dumnezeu sau că ar fi scrise sub inspirația Duhului Sfânt, doar că Duhul Sfânt nu face greșeli și alte evanghelii sunt chiar mai groaznice decât Cartea lui Enoh. De exemplu, Evanghelia pierdută a lui Iuda conține învățături eretice care sunt complet contrare cu relatările evangheliilor [2] lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Într-un loc din această evanghelie Iuda pretinde că el a fost instruit să-l trădeze pe Hristos și mai există și alte revendicări scandaloase, cum ar fi că Iuda asculta de fapt porunca lui Isus de a-L trăda cu o sărutare, dar și presupunerea că Isus s-ar fi căsătorit cu Maria Magdalena și chiar ar fi avut copii cu ea. Problema cu aceste relatări este că nu există nici o evidență seculară sau istorică a bisericii primare care să susțină aceste pretenții. În plus, cercetătorii Bibliei sugerează ca noi să evităm Secretele lui Enoh, Conflictul lui Adam și Eva cu Satan, Psalmii lui Solomon 4, și presupusele evanghelii ale lui Filip, Apocalipsa lui Petru și Evanghelia lui Maria. Nici una din aceste cărți nu este consistentă cu cele 66 de cărți ale Bibliei și este clar că ele nu își au locul în Biblie. Multe alte cărți precum 1 Macabei, Înțelepciunea lui Solomon și alte cărți asemănătoare (numite Apocrifa) nu au fot niciodată puse în Biblie și au fost respinse de evrei. Deși aceste cărți extra-biblice ar avea anumite relatări istorice precise, Dumnezeu nu le-a permis acestora să fie acceptate ca fiind cuvintele Sale inspirate, așa că ele nu au fost incluse în Biblie.

Concluzie
Apostolul Pavel ne-a avertizat că „chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat” (Galateni 1:8). Nu e de mirare că Pavel avertiza în mod constant biserica „Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce aduc dezbinări și pun obstacole împotriva învățăturii pe care ați primit-o! Depărtați-vă de ei” (Romani 16:17), și „sunt unii care vă tulbură și vor să pervertească Evanghelia lui Cristos” (Galateni 1:7). Îl susțin pe Pavel care a fost „uimit că treceți așa de repede de la Cel Care v-a chemat în harul lui Cristos, la o altă evanghelie” (Galateni 1:6), așadar avertizarea este, „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă evanghelie, pe care n-aţi primit-o, o, cum îl îngăduiţi de bine!” (2 Corinteni 11:4). Adevărul este că „nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Cristos” (1 Corinteni 3:11).

Note de subsol:
[1] Enoch - https://www.whatchristianswanttoknow.com/who-are-the-principal-patriarchs-in-the-bible/
[2] The Gospel accounts - https://www.whatchristianswanttoknow.com/the-gospels-books-of-the-bible-authors-and-interesting-facts/
Pentru mai multe informații despre „care sunt cărțile Apocrife” - https://www.whatchristianswanttoknow.com/what-are-the-apocrypha-books-should-they-be-in-the-bible/

Notă: Articolul de mai sus a fost scris de Jack Wellman (foto alăturat) pe 2 octombrie 2017 în site-ul What Christians Want To Know și a fost folosit cu permisiunea în scris din partea autorului. Jack Wellman este un autor creștin și pastor al bisericii Mulvane Brethren Church din Mulvane, Kansas. Jack a absolvit seminarul Southern California Seminary și a scris cărți de natură teologică precum: “Teaching Children The Gospel/How to Raise Godly Children“ (Învață pe copii Evanghelia / Cum să creşti copii evlavioşi), “Do Babies Go To Heaven?/Why Does God Allow Suffering?“ (Bebeluşii merg în Rai? / De ce permite Dumnezeu suferința?), și “Blind Chance or Intelligent Design?, Empirical Methodologies & the Bible“ (Șansă oarbă sau Plan Inteligent? Metodologii empirice și Biblia). Jack este tată și bunic, și este licențiat în istorie, educație și știința. Pentru mai multe articole de Jack Wellman și alți autori, vizitați site-ul WhatChristiansWantToKnow.com Dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el, această notă de final, și să oferiți sursa citării, adică acest blog. Mulțumesc.
Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.