Zece semne ale unei biserici sănătoase

Clădirea unei biserici - foto de Margaret Weir - unsplash.comÎn articolul anterior am discutat despre semnele sectelor creștine care au început să se infiltreze printre noi. Când vorbim despre ”infiltrare”, nu doresc să mă refer neapărat la faptul că între noi, în rândul bisericilor noastre, au apărut unii care propagă doctrine sau învățături false, eretice, ci există mișcări noi de oameni care au adoptat o serie de învățături și de perspective nebiblice - deși ei le scot din Biblie, dar numai spre a forma un pretext al lor, ignorând complet contextul pasajului - și care crează biserici sau mișcări noi, care nu fac altceva decât să denatureze adevărul și mântuirea care ne-a fost dată prin Isus Hristos.

În articolul de față vreau să prezint 10 semne ale unei biserici sănătoase, caracteristici care te vor ajuta să înțelegi nu doar biserica în care te afli, dar și catalizatorul prin care să descoperi dacă te afli sau nu în locul corect din punct de vedere spiritual, biblic, din punctul de vedere al scopului inițial al lui Dumnezeu desemnat pentru Biserica Sa.

Se știe foarte bine faptul că biserica primară era una singură la momentul când a fost scris Noul Testament. Un pasaj bine-cunoscut din Evrei 10:25, care spune ”Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie”, deși se referă la a nu părăsi credința, unii îl consideră astăzi că face referire la a nu-ți părăsi biserica (actuală) din care faci parte. Am enunțat și în alte articole (aici și aici) despre semnele unor biserici bolnave, unde am subliniat câteva aspecte care te pot determina să pleci sau nu dintr-o biserică - dacă identifici acele semne. Unii sunt constrânși de circumstanțe să părăsească nu doar biserica, dar și credința lor. Nu vrem să ne referim la acest aspect aici și acum.

Fie că biserica ta folosește sau nu pasajul de mai sus drept pretext ca tu să stai (sau nu) în biserica în care te afli, nu contează așa de mult. Ei interpretează acțiunile tale cu consecințe ale gândirii lor strămoșești, tradiționale, îndoctrinări prin care încearcă să înrădăcineze pe oameni într-un anumit stil de biserică. Ideea este că oamenii care merg la o biserică trebuiesc să fie motivați să stea într-un anumit loc, dar nu prin intermediul amenințărilor, sau a compromisurilor. Nu. Oamenii trebuie să fie încurajați să fie credincioși unei familii sau case spirituale: biserica locală din care faci parte.

Ce este o biserică sănătoasă și una nesănătoasă?
La această întrebare trebuie să răspundă următoarele puncte de mai jos, așa cum am menționat și la început, scopul acestui articol nu este acela de a te determina să părăsești biserica din care faci parte - la acest moment dat - și pasajul citat anterior nu l-am folosit ca pretext ca să îți determin viitoarele tale acțiuni legate de alegerea unei biserici.

În cadrul cărții Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 47 ni se spune că cei care făceau parte din biserica primară ”lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți”. Aceasta trebuie să fie imaginea unei biserici, o biserică plăcută întregului popor, nu doar unui cult, unei organizații.

Oamenii din lume trebuie să vorbească cu plăcere despre acea biserică. Și faptul că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor este de fapt modul prin care Dumnezeu lucra cu ei - și aici ne putem pune o serie de întrebări. Dacă Dumnezeu a lucrat atunci în acest fel cu ei, credeți că s-a schimbat ceva în mentalitatea Lui față de acum 2000 de ani? Dumnezeu gândește și dorește să lucreze în același mod cu biserica Sa.

S-a schimbat oare ceva la Dumnezeu? Nu. În Faptele Apostolilor 16:5 ni se spune că ”Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi”, adică Dumnezeu a continuat să lucreze în cadrul bisericii. Același lucru este relatat și în capitolul 9:31: ”Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea”.

Dacă dorința lui Dumnezeu era ca biserica să se înmulțească, să sporească din zi în zi, că biserica creștea cu ajutorul Duhului Sfânt și noi spunem azi că... trăim într-o altă eră, alt sezon, altă cultură, etc., automat aruncăm vina pe umerii lui Dumnezeu dacă biserica noastră nu crește. Da, e așa de simplu să dăm vina pe Dumnezeu atunci când vedem că o biserică nu mai are propășire și merge într-un regres din multe puncte de vedere.

Unii oameni consideră că numărul de oameni de la o biserică nu este important. Este important, pentru că este un rezultat al unui trup sănătos: este un indiciu că un trup este sănătos dacă crește, nu? Spre exemplu, de la un copil de 2 ani ai așteptările unui copil de 2 ani. Dacă el vorbește stâlcit este datorită vârstei lui. Dar la 24 de ani dacă tot la fel este... înseamnă că el este bolnav. E logic acest lucru.

Care sunt semnele unei biserici sănătoase și cum arată ea?
Un pasaj foarte cunoscut din care putem extrage următoarele puncte este din Faptele Apostolilor 2:42: ”Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.” Acest pasaj se află înaintea pasajului menționat mai sus că Dumnezeu adăuga la numărul celor mântuiți și stă la baza următoarelor zece puncte de mai jos care descriu caracteristicile unei biserici sănătoase.

1. Este focalizată pe Cuvântul lui Dumnezeu
Aceasta face referire la a predica din Cuvânt și a crede tot Cuvântul lui Dumnezeu, la a practica și umbla în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. E drept că multe biserici își doresc lucrul acesta și au în centrul lor Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt și diferența dintre o biserică sănătoasă și o sectă: dacă se predică altceva și nu din Cuvântul lui Dumnezeu.

Oriunde se adaugă ceva la Cuvântul lui Dumnezeu vor exista probleme. Cuvântul lui Dumnezeu are menirea de a ne încuraja, a ne îmbărbăta, a ne corecta. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu predicat într-o biserică ți se adresează punctual, la nevoile sau problemele tale, acolo este Duhul Adevărului. Există o mare diferență între predicare (când duhul tău este hrănit și pleci acasă schimbat, transformat) și prelegere (când auzi un mesaj oratoric expus de cineva și rămâi doar cu informații la nivel mintal).

2. Are o viziune bine conturată
O biserică trebuie să știe - oricând - la ceea ce este chemată ea, direcția în care se îndreaptă. Domnul Isus a lăsat ucenicilor Săi porunca de a merge până la marginile pământului, dar cred că o biserică trebuie să aibă mai mult decât atât. E nevoie de mai mult decât o privire generală, trebuie să existe o chemare concretă. Când Dumnezeu îl cheamă pe un om (și aici mă refer la un păstor, conducător de biserică), El îi dă o chemare concretă, o viziune concretă, bine conturată. Habacuc 2:2 este un pasaj care vorbește așa de direct despre acest aspect: ”Scrie viziunea, graveaz-o clar pe tăblițe pentru ca un herald să poată alerga cu ea” (versiunea NTR). Viziunea trebuie să fie în așa fel scrisă încât un purtător de vești să o poată citi/spune cu ușurință.

Firmele și marile corporații de astăzi știu să-și formeze și să utilizeze o viziune pe care să o urmeze în decursul activităților, a logisticii, a investițiilor lor. Ceva simplu, concret, ce poate fi citit în grabă și știi la ce brand se referă.

Există biserici care au viziuni așa de complexe încât ele nu pot fi cuprinse într-o pagină de hârtie. Dacă îi întrebi să îți reproducă acea pagină pe scurt... o să-ți spună că da, le e clară lor... dar nu o pot enunța în 2-3 cuvinte. Ce așteptare să ai de la ceilalți din biserică în acest caz? Osea 4:6 spune clar că ”poporul piere din lipsă de cunoștință” (în alte versiune apare termenul de ”viziune”).

O biserică trebuie să aibă o viziune. Atunci când ai o viziune, ai o misiune și atunci ai o cale prin care să împlinești acea viziune.

3. Este bine organizată
Dacă ne uităm la biserica primară vedem că acei oameni au fost organizați. Imediat după momentul Cincizecimii, din cei 120 din camera de sus, 12 se ridică și 1 vorbește mulțimii. Nu a fost o ceartă, nu a fost un vot, ei știau cine este autoritatea și cine răspunde de cei 12 ucenici.

Priviți la modul cum este organizată o biserică. După modul lor îți vei da seama cât de sănătoasă este.

Apostolul Pavel menționa în 1 Corinteni 14:33 că ”Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. La fel ca în toate bisericile sfinților”. Perspectiva lui Pavel era ca în toate bisericile să fie orânduială, organizare, ordine. Dumnezeu nu este autorul dezordinii sau al confuziei. Atunci când vorbim de orânduială nu vorbim despre control, ci ilustrăm caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este autorul dezordinii sau a confuziei. Oriunde a creat ceva Dumnezeu, El a pus un responsabil. Responsabilitatea unei biserici cade pe umerii păstorului ei. Felul cum continuă să meargă acea biserică arată dacă acea biserică este bine educată, instruită și direcția spre care merge ea.

4. Are o cultură bine definită
Cultura este totalitatea activităților și a felului în care acționăm în anumite împrejurări și situații. Acțiunile noastre au la bază mai multe lucruri: valorile, conduita, principiile, obiceiurile și crezurile noastre. Fiecare biserică - indiferent cât de contemporană, tradițională sau istorică este ea - are valori, are o conduită, principii, obiceiuri, crezuri - fie că sunt exprimate sau nu. Ele sunt acolo și trebuiesc enunțate în cadrul bisericii către membrii ei. Cu cât sunt aceste lucruri mai ancorate în Scriptură și nu în frânturi sau pasaje ieșite din context, cu atât mai mult sănătatea acelei biserici crește.

Dacă dorim ca noi să creștem ca și biserică trebuie să stăruim în aceste lucruri. Ucenicii din cadrul bisericii primare aveau valori, conduită, obiceiuri, etc. Au existat și biserici care aveau crezuri proaste, Pavel a trebuit să intervină să corecteze din ele. Cultura unei biserici definește ceea ce este ea și de ce este ea în comunitatea în care există.

5. Relaționează ca o familie
Biserica Domnului este familia Domnului. Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12); ucenicii când au venit la Domnul Isus, ei au fost învățați să se roage lui Dumnezeu cu termenul de ”Tatăl nostru” (Matei 6:9). Creștinismul nu este un ”călăreț singuratic”, ci întărește conceptul de familie. Păstorii bisericii sunt numiți în biserică drept ”părinți spirituali”.

Indiferent care este numărul membrilor unei bisericii, fie că vorbim de 5, 10, 50, 500, 1000 de oameni, atmosfera trebuie să fie una de familie. Ideea este că o familie se sprijină, o familie își poartă de grijă unul la altul, se iubesc. E important dacă într-o anumită biserică există relații: după aceasta vei vedea starea sănătății ei. Într-o familie/biserică sănătoasă se confruntă problemele și se rezolvă ca într-o familie.

6. Se roagă bazat pe Scriptură
Nu e suficient doar să te rogi, să ai o lucrare sau un grup de rugăciune la biserică, ci este important să cunoști promisiunile și perspectiva lui Dumnezeu asupra bisericii și asupra vieții, și pe baza acestor promisiuni să vii înaintea lui Dumnezeu și atunci rugăciunile vor fi da și amin.

O biserică sănătoasă urmează principiile lui Dumnezeu și acestea produc creștere. Noi nu trebuie să punem întrebarea dacă vom crește, ci când și cum. Felul nostru de rugăciune trebuie să reflecte dacă suntem bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne cere El să facem.

7. Are impact în locul în care se află
Întotdeauna o biserică sănătoasă nu s-a rezumat doar la pereții ei. Priviți la ce impact au în cartierul lor, în societate, bisericile care se bat cu pumnul în piept că ele ar fi ”adevăratele biserici”. Atunci când o biserică este sănătoasă ea influențează în jur; când biserica are un lider bun, oamenii îl urmează. Proiectele sociale ale unei biserici arată modul cum are ea impact în jur. Sau proiectele sale media pot influența societatea din jur. Nivelul de implicare în societate al bisericii, sfera sa de influență arată impactul pe care biserica îl are în jur, prin valorile și principiile sale.

8. Are o închinare autentică
Închinarea nu este legată de stil. Bisericile contemporane acuză închinarea din bisericile tradiționale. Doar că nu stilul dictează corectitudinea închinării, ci modul cum se face și pe cine îl are în centru. Închinarea trebuie să-l aibă în centrul ei pe Hristos. Nu contează dacă cântăm imnuri, fanfară, tobe, etc., ci contează ca în centrul nostru ca biserică să fie Isus Hristos și ceea ce cântăm să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea nu este nimic altceva decât Scriptură cântată.

Uitați-vă la cântecele care se cântă în anumite biserici. Îl cântă ele pe om, pe noi, necazul, veșnicia, sau pe Hristos, biruitor, Regele Regilor, Cel care ne-a răscumpărat prin sângele Său prețios?

9. Experimentează puterea lui Dumnezeu
O biserică unde se găsesc primele opt semne enunțate anterior este o biserică care se dezvoltă. Sunt biserici tradiționale care cresc și care sunt sănătoase. Dar ca noi să atingem chemarea pe care o are Dumnezeu pentru noi ca biserică - mă refer la biserica universală - nu poți oricum. Este nevoie și de puterea lui Dumnezeu. Oamenii nu au nevoie doar de filozofie, de dogmă, ei trebuie să vadă un Dumnezeu viu.

Noi nu am primit un duh de frică, ci unul de putere. De aceea bisericile sănătoase care doresc să-și atingă scopul lor au nevoie de puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci în manifestarea puterii lui Dumnezeu. Este unul din lucrurile pe care o biserică sănătoasă trebuie să-l ceară, să-l dorească și să-l experimenteze dacă dorește să fie o biserică de impact. Aceasta e ceea ce aduce viață în cadrul unei biserici. Degeaba este ea bine organizată dacă nu are putere în sine. Avem nevoie de manifestarea Duhului Sfânt în biserică, avem nevoie de intervenția Lui, ca viețile oamenilor să fie schimbate, și aceasta se realizează doar prin puterea lui Dumnezeu.

10. Are viață și dinamism
Viața și dinamismul vin doar prin puterea lui Dumnezeu. Cuvântul viu și puterea manifestată a lui Dumnezeu într-o biserică sunt indiciile prezenței și lucrării active a persoanei Duhului Sfânt și a favorului lui Isus Hristos exprimat față de respectiva biserică.

Dacă sunt într-un oraș cu multe biserici și nu știu ce să aleg acolo, iată două criterii ajutătoare: caută să vezi dacă acolo este Cuvântul viu, dacă puterea lui Dumnezeu este manifestată acolo. Nu mă refer aici la anumite ”show-uri”, sau spectacole, ci la puterea manifestată a lui Dumnezeu, care este plăcută, este ceva vizibil.

Toate aceste zece semne enumerate mai sus sunt un fel de termometru prin care măsurăm sănătatea bisericii noastre. Este balanța cu care măsurăm înaintarea noastră. Nu vorbim aici că am fi mai buni decât alții, ci aceste lucruri ne arată unde regresăm și unde progresăm.

Notă: Materialul de mai sus este o adaptare personală după un mesaj video prezentat de Pastorul Fănel Șerban în cadrul Bisericii Punctul Zero din Brașov. Pentru mai multe resurse vă rog să accesați site-ul bisericii: www.punctulzero.com sau pagina sa de Facebook. Dacă folosiți acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el și să oferiți sursa citării lui, adică acest blog. Mulțumesc.[no-sidebar]Niciun comentariu:

Disclaimer:
Comentariile cu conținut off-topic, cu tentă de jignire, amenințare, ofensatoare, injurii, sau cuvinte porcoase/profane sunt șterse automat. Comentați doar dacă ceea ce aveți de spus este relevant și aduce discuții/subiecte noi. Comentariile cu pseudonime sunt "by default" sterse. Comentariile cu link-uri sunt moderate pe Disqus, pe Blogger, sterse. Daca doriti sa faceti publicitate la un site, rog sa ma contactati pentru o cotatie de pret, rezolvam. :)

Un produs Blogger.